• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan waarschuwt tegen nieuwe vormen van gnosticisme en pelagianisme

(kro.nl/katholiek) - De Congregatie voor de Geloofsleer heeft vandaag een brief gepubliceerd waarin zij de bisschoppen van de Katholieke Kerk waarschuwt tegen nieuwe vormen van de ketterijen pelagianisme gnosticisme. Het zestien paragrafen tellende document, getiteld Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
 (‘Het heeft God behaagd’), is geschreven op uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus.

Gnosticisme was de religieuze opvatting dat de mens zijn redding kan bewerkstelligen door de verwerving van een bijzondere kennis (gnosis in het Oudgrieks) over het goddelijke. Deze leer was dualistisch: de werkelijkheid bestaat uit twee strijdende entiteiten (het Goede en het Kwade; het Licht en het Duister; het Geestelijke en het Stoffelijke).

Het pelagianisme, genoemd naar de Britse monnik Pelagius, leerde dat elke individuele mens dankzij zijn eigen inspanningen de morele volmaaktheid kan bereiken en daarmee zijn zaligheid kan veiligstellen.

Volgens paus Franciscus is er in het hedendaagse levensbeschouwelijk vertoog vaak sprake van moderne varianten van deze antieke “dwaalleren”.

“Zowel het neo-pelagiaanse individualisme als de neo-gnostische verachting van het lichamelijke, beschadigen de belijdenis van het geloof in Christus als de ene, universele Redder. Hoe zou Christus in staat zijn om het Verbond met de gehele menselijke familie in te stellen als menselijke personen geïsoleerde individuen zouden zijn, die zichzelf vervullen door hun eigen inspanningen, zoals het neo-pelagianisme oppert? Evenzo: hoe zou het mogelijk zijn dat wij verlost zouden worden door Jezus’ incarnatie, leven, dood en verrijzenis, als alleen de bevrijding van de innerlijke werkelijkheid van de menselijke persoon uit de begrenzing door het lichaam en de materie ertoe doet, zoals de neo-gnostische visie zegt?”, aldus de Congregatie.

In Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
wordt benadrukt dat Christus de mens niet alleen de weg naar God heeft getoond, die de mens dankzij zijn voorbeeld zou kunnen bewandelen, maar dat Hijzelf die weg ís.

“Deze weg is niet zomaar een innerlijke weg aan de rand van onze betrekkingen tot de anderen en tot de geschapen wereld. Integendeel. Jezus ‘heeft ons de nieuwe en levende weg ontsloten door zijn vlees’ (Hebr. 10, 20)] Christus is ook de Redder omdat hij onze gehele menselijke natuur heeft aangenomen en een werkelijk menselijk leven in gemeenschap met de Vader en met zijn broeders en zusters heeft geleid. Het heil bestaat erin dat wij ons in dit leven van Christus laten invoegen, waarin wij zijn Geest ontvangen” Congregatie voor de Geloofsleer, Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil, Placuit Deo (22 feb 2018), 11

De brief is ondertekend door aartsbisschop Luis Ladaria S.J. en aartsbisschop Giacomo Morandi, respectievelijk de prefect en de secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Zie ook Vaticaan uit kritiek op groeiend individualisme

Publicatiedatum: 1 maart 2018
Laatst bewerkt: 24 september 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam