• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus vertrouwt alle zieken toe aan Maria, moeder van tederheid

(rkkerk.nl) - Zondag 11 februari staan in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd de zieken centraal op Wereldziekendag. Paus Franciscus vertrouwt in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Mater Ecclesiae: Zie daar uw zoon. ... Zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. (Joh. 19, 26-27)
Wereldziekendag 2018
(26 november 2017)
voor deze dag alle zieken toe aan Maria, moeder van tederheid, ‘opdat zij hen steunt in de hoop’.

Het thema voor de Wereldziekendag wordt dit jaar gevormd door de woorden die Jezus vanaf het kruis tot zijn moeder Maria en de apostel Johannes sprak: “Zie daar uw zoon … Zie daar uw moeder”. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis” (Joh. 19, 26-27).

‘Deze woorden van Jezus staan vóór alles aan de oorsprong van de moederlijke roeping van Maria ten opzichte van heel de mensheid’, zegt Paus Franciscus. ‘Op het kruis is Jezus bekommerd om de Kerk en de gehele mensheid en wordt Maria geroepen deze zelfde bezorgdheid te delen.’ De Paus benoemt ook de rol van de leerling: ‘Johannes, de beminde, verpersoonlijkt de Kerk, het messiaanse volk. Hij moet Maria als zijn eigen moeder erkennen.’

Geschiedenis van toewijding

De Paus wijst er op dat de moederlijke roeping van de Kerk in haar tweeduizendjarige geschiedenis onder meer tot uitdrukking is gekomen in een zeer rijke reeks van initiatieven voor de zieken: ‘Deze geschiedenis van toewijding mag niet worden vergeten. Zij duurt vandaag nog voort, in heel de wereld. In de landen waar de gezondheidszorg op peil is, trachten katholieke congregaties, bisdommen en hun ziekenhuizen, behalve medische zorg van goede kwaliteit te leveren, de menselijke persoon in het middelpunt van het therapeutisch proces te plaatsen en wetenschappelijk onderzoek te verrichten met respect voor het leven en de christelijke morele waarden.’

Paus Franciscus noemt het beeld van de Kerk als “veldhospitaal”, dat allen opneemt die door het leven zijn gewond, een zeer concrete realiteit, omdat in enkele delen van de wereld alleen de ziekenhuizen van missionarissen en van bisdommen de noodzakelijke zorg aan de bevolking bieden.

Hij vertrouwt niet alleen de zieken toe aan Maria, maar vraagt haar ook ‘ons te helpen om gastvrij te zijn ten opzichte van onze zieke broeders en zusters. De Kerk weet dat zij behoefte heeft aan een bijzondere genade om haar evangelisch dienstwerk van zorg voor de zieken te kunnen verrichten. Moge derhalve het gebed tot de Moeder van de Heer ons steeds verenigen in een dringende smeekbede dat ieder lid van de Kerk met liefde de roeping tot de dienst aan het leven en de gezondheid beleeft.’

Zie de Nederlandstalige vertaling van de gehele boodschap: Paus Franciscus - Boodschap
Mater Ecclesiae: Zie daar uw zoon. ... Zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. (Joh. 19, 26-27)
Wereldziekendag 2018
(26 november 2017)

Publicatiedatum: 8 februari 2018
Laatst bewerkt: 8 februari 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam