• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus bij Kerstwensen aan de Romeinse Curie looft het geduld van de Kerk en nodigt uit tot bekering

Tijdens de traditionele uitwisseling van de Kerstwensen, die plaatshad op 21 december 2017, riep Paus Franciscus de leden van de Romeinse Curie op de logica te overstijgen van complotten, kliekjes en ambitie.

In zijn Paus Franciscus - Toespraak
Bij de uitwisseling van de Kerstwensen met de Romeinse Curie
Sala Clementina
(21 december 2017)
over de relaties van de Curie met de buitenwereld –  naties, lokale Kerken, Oosterse Kerken, het jodendom, de islam en de godsdiensten – deed de Paus de aanbeveling aan de leden van de Curie “een houding van dienstbaarheid”, “diaconie” aan te nemen: het gaat erom in “gemeenschap van kinderlijke gehoorzaamheid” te staan met de Paus “voor de dienst aan het heilig volk van God”.

Deze houding zal helpen “om deze onevenwichtige en ontaarde logica te overstijgen van complotten of kliekjes, die feitelijk ondanks al hun rechtvaardigingen en goede bedoelingen, een kanker zijn waarbij men zichzelf tot referentie neemt, een kanker die ook infiltreert in Kerkelijke organismen, in het bijzonder bij de mensen die er werkzaam zijn”.

De Paus waarschuwt: “Wanneer dat gebeurt, verliest men de vreugde van het Evangelie, de vreugde Christus mee te delen en in gemeenschap te zijn met Hem, de edelmoedigheid van onze wijding”.

Paus Franciscus klaagt nog “een ander gevaar” aan: misbruik van vertrouwen terwijl men profiteert van het moederschap van de Kerk. Het zijn “mensen die zorgvuldig uitgekozen werden om meer levenskracht te geven aan het corps en de hervorming, maar niet opgewassen zijn tegen hun verantwoordelijkheid en zich door ambitie of ijdele roem laten bederven en die, wanneer zij op een fijngevoelige manier opzij gezet worden, zichzelf ten onrechte martelaars noemen van het systeem, van de “Paus die niet ingelicht is”, van de “oude garde” …, in plaats van zelf een “mea culpa” te slaan.

Sommigen van deze ambitieuze mensen, zegt de Paus ronduit, “zijn nog werkzaam in de Curie” en krijgen de tijd “om terug de juiste weg in te slaan, in de hoop dat zij in het geduld van de Kerk een gelegenheid vinden om zich te bekeren en niet om ervan te profiteren”.

Maar Paus Franciscus had tevens lof voor “de zeer grote meerderheid” van “trouwe personen die (in de Curie) werkzaam zijn met een lovenswaardige inzet, trouw, competentie, toewijding en ook  … zo veel heiligheid”.

“Moge Kerstmis ons de ogen openen om het overbodige, het verkeerde, het boze en de huichelarij achterwege te laten, om het essentiële, het ware, het goede en authentieke te zien.”

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 22 december 2017
Laatst bewerkt: 22 december 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam