• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus geeft serie interviews over het Onze Vader

(rkkerk.nl) - In een interview met de eigen t.v.-zender van de Italiaanse bisschoppen, TV2000, wordt momenteel een serie gesprekken uitgezonden tussen Paus Franciscus en een katholieke gevangenisaalmoezenier. Onderwerp van de gesprekken is het Onze Vader. De uitzending van 6 december 2017 ging over de zesde bede: “breng ons niet in beproeving” en trok daarmee de aandacht van de internationale en nationale pers.

De Paus zou hebben opgeroepen om de zesde bede in allerlei vertalingen aan te passen. In zijn uitleg ging Paus Franciscus echter in op het misverstand dat de tekst in nagenoeg elke vertaling kàn oproepen. Het misverstand bestaat erin dat het kan lijken alsof deze zesde bede zou betekenen dat God mensen tot zonde wil verleiden. Dat is een absurde uitleg. De Paus benadrukt dan ook dat een vertaling van deze bede niet volstaat maar dat die uitgelegd moet worden.

‘De boodschap van Jezus is dat God een Vader is die ons juist helpt om alle moeilijkheden te boven te komen en dat het de satan is die mensen tot zonden verleidt’, zegt Paus Franciscus. De Paus spreekt opvallend vaak over de satan en legt daarmee de vinger op een zere plek. Terwijl het evangelie vaak spreekt over de macht van het kwaad, is dat voor velen een taboe geworden, maar niet voor Paus Franciscus. God laat mensen groeien in geloof door ze op de proef te stellen, de satan probeert mensen van hun geloof af te brengen door in te spelen op de zwakheid van hun hart. Hierbij moet ook bedacht worden dat de zesde bede doorloopt in de woorden: “maar verlos ons van het kwade”.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
citeert bij de uitleg van de zesde bede van het Onze Vader een woord van Paulus (1 Kor. 10, 13, “Gij hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. Maar God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt Hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan.”). De apostel legt uit dat God de beproeving toelaat maar tegelijk een mens helpt juist in die tijd van de beproeving.

Bij het begin van de advent (3 december 2017) werd in Frankrijk een kleine aanpassing in de vertaling van de zesde bede van het Onze Vader ingevoerd. De Franse bisschoppen geven daarbij een goede uitleg: ‘Jezus nodigt zijn leerlingen uit om de Heer te vragen om hulp, om zijn bescherming, zijn nabijheid, zijn liefde terwijl ze zich in de beproeving bevinden. In feite bevinden mensen zich constant in de beproeving om de liefde van God tegen te spreken, om te leven zonder de anderen, om tegen anderen in te gaan. Beproefd worden is deel van de weg van de navolging van Christus. Terwijl we zo in de beproeving zijn, worden we verleid door ‘afgoden’, door onze eigen rechtvaardigingen, door de angst om te lijden: we moeten strijden om stand te houden. In de strijd van de beproeving gaat het erom de Heer meer dan ooit aan onze zijde te voelen. Hij is het die voor ons en in ons strijdt. Behalve die dagelijkse beproevingen is er ook de grote beproeving: die van het ongeloof. Dat is de uiterste beproeving, die ons ertoe brengt niet langer te begrijpen dat God met ons is. Inderdaad bestaat zowel de mogelijkheid van geloof en ongeloof in ons. In die beproeving gaat het erom dat wij ons openen voor God, zelfs wanneer het donker is, om vertrouwen te hebben in zijn hulp en Hem te vragen dat Hij ons te hulp komt zodat wij niet ten val komen, en dat, als we gevallen zijn, we weer kunnen opstaan.’

Zie ook dossier Onze Vader - Gebed ons door Jezus Christus geleerd

Publicatiedatum: 13 december 2017
Laatst bewerkt: 20 december 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam