• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus in Myanmar: Innerlijkheid en passie voor de mensenrechten: een opdracht voor de jongeren

Innerlijkheid ontwikkelen en passie voor de mensenrechten en aan hun land en de wereld de blijde boodschap van Gods barmhartigheid brengen: dat is de zending die Paus Franciscus de jonge Birmanen geeft.

Hij ging van het aartsbisschoppelijk paleis in Rangoun (Republiek van de Unie Myanmar) naar de Saint Mary kathedraal voor de H. Mis met jongeren, op deze vierde en laatste dag tijdens dit eerste Pausbezoek aan het land: een “historisch” bezoek, dat aartsbisschop Charles Bo een “wonder” noemde.

Ter gelegenheid van het feest van de apostel Andreas, moedigt Paus Franciscus de jongeren aan een “blijde boodschap” te zijn voor hun land en voor de wereld, en daarom tot Jezus, de heiligen en Maria te bidden om geduldig “innerlijkheid” te leren.

Maar ook “onrust te zaaien”, een onderwerp dat de Paus aan het hart ligt: “wees niet bang om onrust te zaaien door vragen te stellen die de mensen doen nadenken!”. 

“En wees niet bang, zegt de Paus nog, als u soms ziet dat u weinig talrijk en verspreid bent. Het Evangelie groeit altijd uit kleine wortels. Laat u dus horen!”.

Paus Franciscus nodigt hen uit met hun leven “een roepstem te zijn”: “ik zou u willen vragen te roepen, nee niet met uw stem, ik zou willen dat u roept met uw leven, uw hart, om zo een teken van hoop te zijn voor wie ontmoedigd is, een uitgestoken hand naar wie ziek is, een onthalende glimlach voor wie vreemdeling is, aandacht en steun voor wie alleen is”.

“Ik zou willen dat de mensen weten dat u, jongens en meisjes van Myanmar, niet bang bent om in de blijde boodschap van Gods barmhartigheid te geloven, want zij heeft een naam en een gelaat: Jezus Christus”, insisteert de Paus.

Hij moedigt hun “passie voor de mensenrechten” aan: “als boodschappers van deze blijde boodschap bent u gereed om een woord van hoop te brengen aan de Kerk, uw land en de wereld. U bent gereed om de blijde boodschap te brengen aan broeders en zusters die lijden en die uw gebed en solidariteit nodig hebben, maar ook uw passie voor de mensenrechten, voor rechtvaardigheid en voor de groei van wat Jezus geeft: liefde en vrede”.

Herders van Aziatische gemeenschappen namen aan de H. Mis deel, onder wie kard. Oswald Gracias, aartsbisschop van Bombay (India), voorzitter van de Bisschoppenconferenties van Azië en lid van de C9.

Kard. Bo sprak op het einde van de H. Mis een dankwoord en noemde de reis van de Paus een “wonder”, een “zegen”, “genezing”, “onderdompeling in de hoop” en verzekerde hem van het gebed van de Kerk voor zijn reis naar Bangladesh: nog drie dagen “zwaar werk”.

Paus Franciscus nam deze voormiddag afscheid van het aartsbisdom met de overhandiging van een beeld van de heilige Franciscus van Assisi. Na de H. Mis vertrok hij naar de vlieghaven voor een vlucht naar Dacca, de hoofdstad van Bangladesh.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie verder het overzicht van de berichtgeving: dossier Paus Franciscus bezoekt Myanmar en Bangladesh

Publicatiedatum: 30 november 2017
Laatst bewerkt: 6 december 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam