• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aandacht voor lichamelijke en spirituele gezondheid van bisschoppen en priesters

Paus Franciscus vraagt de bisschoppen van Myanmar (Birma) zich in te zetten voor genezing, begeleiding en profetie. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting op het aartsbisschoppelijk paleis van Yangon, op de derde dag van zijn apostolische reis in het land.

Na zijn ontmoeting met boeddhistische monniken van de Sangha Raad, onderhield de Paus zich met de 22 Birmaanse bisschoppen.

De verkondiging van het Evangelie is niet “alleen een bron van kracht en troost, maar ook een oproep om onder het volk eenheid in de hand te werken, naastenliefde en genezing”.

Paus Franciscus vroeg ook “bijzondere inzet voor de begeleiding van jongeren”: “Eén van de grote zegeningen van de Kerk in Myanmar zijn haar jongeren en vooral het aantal seminaristen en jonge religieuzen … In de geest van de synode, vraag ik u, maak hen alstublieft betrokken en steun hen op hun weg van het geloof, want zij zijn door hun idealisme en enthousiasme geroepen om blije en overtuigende Evangelieverkondigers te zijn voor jongeren van hun leeftijd”.

De Paus loofde de Kerk in Myanmar die “alle dagen van het Evangelie getuigt door haar educatieve en caritatieve werken, haar verdediging van de mensenrechten en steun aan democratische principes”. “Wil de katholieke gemeenschap de mogelijkheid geven een constructieve rol te blijven spelen in het leven van de samenleving door uw stem te laten horen in kwesties van nationaal belang, vooral door te insisteren op eerbied voor ieders waardigheid en rechten, in het bijzonder van de armsten en meest kwetsbaren”, zo luidde zijn aanmoediging. 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie verder het overzicht van de berichtgeving: dossier Paus Franciscus bezoekt Myanmar en Bangladesh

Publicatiedatum: 29 november 2017
Laatst bewerkt: 5 december 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam