• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bangladesh: Gods aanwezigheid heet vandaag ook Rohingya

“Gods aanwezigheid heet vandaag ook Rohingya.” Vanuit Bangladesh deed Paus Franciscus ook een duidelijke oproep voor de islamitische minderheid die in Birma (Myanmar) vervolgd wordt en hij vroeg op deze 1e december “vergiffenis” voor de “onverschilligheid van de wereld”.

Aan het slot van een interreligieus en oecumenisch gebed om vrede, in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis in Dhaka, pleitte de Paus voor de zaak van de Rohingyas; hij noemde hen voor het eerst bij naam sinds de aanvang van zijn apostolische reis naar Myanmar en Bangladesh: de naam van deze sunnietische moslims die Birmaans spreken en in het noord-oosten van de staat Arakan (Rakhine) leven, is namelijk heel controversieel. De Birmaanse regering heeft het gebruik van de term verboden en ook aan de diplomatieke gemeenschap gevraagd hem niet te gebruiken.

Op het podium, waar hij deelnam aan het gebed met vertegenwoordigers van verschillende belijdenissen, ontmoette Paus Franciscus 16 Rohingyas – 12 mannen en 4 vrouwen onder wie 2 meisjes – uit het kamp Cox’s Bazar in Bangladesh, waar 700.000 vluchtelingen leven. Onder applaus van de menigte, begroette de Paus hen één voor één en luisterde met de hulp van een tolk, naar hun ervaringen.

“Wij zijn u nabij”, verzekerde hij hun: “Wij kunnen weinig doen omdat uw tragedie heel groot is. Maar wij maken plaats voor u in ons hart. In naam van allen die u vervolgen, die u kwaad doen, en vooral voor de onverschilligheid in de wereld, vraag ik u vergiffenis. Vergiffenis. Velen onder u hebben mij gesproken over het groot hart van Bangladesh dat u opgevangen heeft. Nu doe ik beroep op uw groot hart opdat het de vergeving zou kunnen geven die wij u vragen”.

En de Paus zei nog: “Dierbare broeders en zusters, het joods-christelijk scheppingsverhaal zegt dat God de Heer, de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Wij zijn allemaal naar dit beeld geschapen. Ook zij zijn het beeld van de levende God. Een traditie van uw godsdiensten zegt dat god in het begin een beetje zout genomen heeft en in het water wierp dat de ziel van alle mensen is en dat ieder van ons een beetje van dat goddelijk zout in zich draagt. Deze broeders en zusters dragen het zout van God in zich”.

“Dierbare broeders en zusters, tonen wij aan de wereld wat het egoïsme van de wereld met het beeld van God doet”, ging de Paus verder. “Blijven wij hen goed doen, blijven wij hen helpen, blijven wij voor hun rechten opkomen. Sluiten wij ons hart niet, kijken wij niet de andere kant op. Gods aanwezigheid heet vandaag ook Rohingya. Moge ieder van ons zijn antwoord geven.” Red.: Duidelijkheid omtrent deze (vertaling van deze) opmerkelijke opmerking en haar context is er op het moment nog niet.

Deze ontmoeting besloot met een ogenblik van stil gebed met de Rohingyas, met vertegenwoordigers van de islam, het hindoeïsme, boeddhisme en Christenen, zij aan zij.

Terwijl de Paus het woord “Rohingya” hier voor het eerst uitsprak, bracht hij in Myanmar en Bangladesh deze crisis meermaals ter sprake. Zelfs zonder het woord uit te spreken – zo benadrukte de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel – “vroeg hij aandacht, probeert hij te helpen. En wie wil, begrijpt het wanneer de Paus spreekt over het respecteren van ieders rechten, zonder uitsluiting”.

De avond voordien nog, deed Paus Franciscus een oproep tot de autoriteiten van Bangladesh voor “de vluchtelingen van de staat Arakan”. Hij loofde hun optreden: “De laatste maanden werd de geest van edelmoedigheid en solidariteit, karakteristiek voor de samenleving van Bangladesh, zeer sterk waargenomen in haar humanitaire bewogenheid voor de massale stroom vluchtelingen uit de staat Rakhine, door hen tijdelijk onderdak te verlenen en eerste hulp om te overleven. Dit resultaat werd dank zij veel offers verkregen. Het is ook onder ogen van heel de wereld gebeurd”.

“Niemand van ons mag zijn aandacht onttrekken aan de ernst van de toestand, aan de immense prijs van menselijk leed en karige levensomstandigheden van zo vele broeders en zusters waarvan de meerderheid vrouwen en kinderen zijn, bijeengebracht in vluchtelingenkampen”, insisteerde de Paus en hij deed een oproep tot de internationale gemeenschap om “doorslaggevende maatregelen (te nemen) ten overstaan van deze zware crisis, niet alleen door het oplossen van de politieke kwesties die tot deze massale vluchtelingenstroom geleid hebben, maar ook door onmiddellijke materiële bijstand te bieden aan Bangladesh dat zich inspant om aan deze dringende menselijke nood efficiënt een antwoord te geven”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie verder het overzicht van de berichtgeving: dossier Paus Franciscus bezoekt Myanmar en Bangladesh

Publicatiedatum: 1 december 2017
Laatst bewerkt: 5 december 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam