• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gemengde groep 'Katholieke Kerk-Wereldraad van Kerken' voor hulp en ontwikkeling

(katholiek archief) - Eind januari 1966 had een eerste vergadering van drie dagen te Genève plaats van vertegenwoordigers van de katholieke Kerk en van de Wereldraad van Kerken ter bestudering van de mogelijkheden tot het verwerkelijken van een nauwere samenwerking tussen de Christenen op het gebied van dringende hulpverleningen en van steun aan economische projecten. De delegatie van de Wereldraad werd geleid door de anglicaanse aartsbisschop van Jeruzalem, Campbell Mclness, en de delegatie van de katholieke Kerk door de voorzitter van de Caritas lnternationalis, mgr J. Rodhain.

20-23 januari 1967 had een tweede vergadering plaats te Rome. De delegaties stonden onder dezelfde leiding als een jaar geleden te Genève. Ook was de secretaris van het Secretariaat voor de eenheid der Christenen, mgr J. Willebrands, aanwezig. Een dertigtal vertegenwoordigers waren aanwezig.

Het doel van deze bijeenkomsten was tweevoudig: l. theologische onderzoekingen over de plicht van caritas en speciaal over de internationale caritas, vooral met betrekking tot de hulpverlening aan ontwikkelingsgebieden; 2. coördinatie van werkzaamheden.

Terwijl men aan de top op moeilijkheden stuit om tot een efficiënte en concrete samenwerking te komen tussen katholieke Kerk en wereldraad, kan men tevens constateren, dat men wel reeds tot coördinatie is gekomen in verschillende landen.

23 januari 1967 hield de paus H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot deelnemers aan het congres over oecumenische caritas
(23 januari 1967)
.

Publicatiedatum: 23 januari 1967
Laatst bewerkt: 1 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam