• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Müller: Reformatie was ‘revolutie’, ‘tegen de Heilige Geest’

(katholieknieuwsblad.nl) - Volgens de Duitse kardinaal Gerhard Ludwig Müller was de protestantse Reformatie, die Maarten Luther vijfhonderd jaar geleden inzette, geen “hervorming” maar een “revolutie”, “tegen de Heilige Geest”.

Dat schreef de Duitse kardinaal afgelopen week op de Italiaanse website La Nuova Bussola Quotidiana.

Altijd hervormen

Hij reageert met het stuk op uitlatingen van de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie, mgr. Nunzio Galantino. Die zei dat de Reformatie van Maarten Luther in 1517 “een gebeurtenis van de Heilige Geest” was, en dat de Reformatie overeenkomt met “de waarheid uitgedrukt in het gezegde ‘Ecclesia semper reformanda’ (‘De Kerk moet altijd worden hervormd’).

Volgens Müller – het voormalige hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer – was de Reformatie “een totale verandering van de fundamenten van het katholieke geloof”, en had het niets met een “hervorming” te maken.

Gods genade

Verder schrijft de Duitse kardinaal dat moderne katholieken vaak “te enthousiast” over Maarten Luther spreken. Dat komt volgens hem door onwetendheid van theologie.

Het is volgens Müller verkeerd om te denken dat Luther slechts misbruiken in aflaten of de zonden van de Renaissance Kerk wilde bestrijden.

“Misbruiken en slechte handelingen hebben altijd bestaan in de Kerk. We zijn de Heilige Kerk vanwege Gods genade en de sacramenten, maar alle geestelijken zijn zondaars, allen hebben vergiffenis, berouw en boetedoening nodig”, aldus Müller. In plaats daarvan verliet Luther “alle beginstelen van het katholieke geloof, de Heilige Schrift, de Apostolische Traditie, het Magisterium (kerkautoriteit – red.) van de pausen en concilies, het episcopaat”, aldus de Duitse kardinaal.

Volgens Müller is het daarom onaanvaardbaar om te zeggen dat Luthers Reformatie “een gebeurtenis van de Heilige Geest was” omdat “de Heilige Geest de Kerk helpt om zijn continuïteit te bewaren door het Magisterium”. (CH)

Publicatiedatum: 28 oktober 2017
Laatst bewerkt: 30 oktober 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2017, Stg. InterKerk, Schiedam