• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

UNESCO: onderwijs, een morele verantwoordelijkheid en de verantwoordelijk van de samenleving

“Onderwijs is een mensenrecht, zegt Irina Bokova, algemene directrice van de UNESCO. Het behoort tot het algemeen welzijn en is een publieke verantwoordelijkheid en ik zou zeggen, een morele verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de samenleving.”

Mevr. Bokova nam het woord op de ontmoeting “Ethiek in actie”, gericht op het thema onderwijs, die plaatshad op 15 en 16 oktober in het Vaticaan. Dit melden de Vrienden van de Heilige Stoel bij de UNESCO. De bijeenkomst is georganiseerd door de Pauselijke Academie van Wetenschappen en het Netwerk van oplossingen voor duurzame ontwikkeling. Mgr. Marcelo Sanchez-Sorondo, voorzitter van de Academie, nam eveneens aan de werkzaamheden deel.

“Het mandaat van de UNESCO, aldus de algemene directrice, bestaat erin, in de geest van mannen en vrouwen, de vrede te beschermen door onderwijs, cultuur, communicatie en wetenschap. Paus Franciscus zei het met klem in zijn encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
.

“Onderwijs is fundamenteel een oproep tot solidariteit aan de huidige en toekomstige generaties”, vervolgde zij en zij citeerde hierbij de paus. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 159-162

“Onderwijs is het machtigste middel om kinderen en jongeren waarden bij te brengen, bekwaamheden en kennis die zij nodig hebben om de uitdagingen van de hedendaagse wereld aan te gaan, oplossingen uit te werken en veranderingen in banen te leiden.”

Zij merkte op dat wij vandaag “meer dan ooit, onderwijs moeten bieden ten behoeve van de inclusie, dialoog en verdraagzaamheid, om samen te leven; wij moeten solidariteit, wederzijds respect en vrede aanleren”.

De algemene directrice van de UNESCO citeerde alarmerende cijfers over de huidige situatie aangaande onderwijs in de wereld. “Ongeveer 750 miljoen volwassenen ontbreekt het vandaag nog aan de meest elementaire bekwaamheid in alfabetisering – de meesten van hen zijn vrouwen. Ongeveer 264 miljoen kinderen en jongeren genieten helemaal geen schoolonderwijs – de meesten van hen zijn meisjes.”

“Vandaag als meisje geboren worden, blijft een eerste oorzaak van uitsluiting. Te veel meisjes, in te veel landen, worden gedwongen om de school te verlaten: om te werken, te huwen, uit armoede.”

“Volgens mij, dient de voorpagina van de nieuwe wereldagenda het gezicht te hebben van een meisje, in goede gezondheid, dat studeert, in veilige omstandigheden, niet gedwongen om te huwen of te werken. Dit meisje moet het vertrekpunt zijn van iedere actie die we ondernemen en de maat die het succes ervan bepaalt.”

Mevr. Bokova zei ook dat de UNESCO “met paus Franciscus de idee (deelt) dat onderwijs een beoefening is van de “grammatica van de dialoog”, “een fundament voor uitwisseling, wederzijds begrip en respect, om de grootste culturele en religieuze verscheidenheid tot kracht te maken van onze gemeenschappelijke humaniteit”.

Zij benadrukt de doorslaggevende rol van het onderwijs in de strijd tegen allerlei vormen van extremisme. “Het wordt jongeren geleerd een afkeer te hebben van … - wij moeten hen vrede aanleren, zegt zij. Gewelddadige extremisten preken uitsluiting en haat – wij moeten hen mensenrechten, waardigheid, verdraagzaamheid en solidariteit aanleren. Gewelddadige extremisten  stimuleren wantrouwen, angst voor de anderen, gebrek aan vertrouwen in de toekomst – wij moeten jonge vrouwen en mannen opnieuw zin bijbrengen voor lidmaatschap van de samenleving en de wereldgemeenschap, met een kijk op de toekomst.”

Het Netwerk van oplossingen voor duurzame ontwikkeling, in 2012 gelanceerd door de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Mr. Ban Ki-moon, is een nieuw onafhankelijk instrument op wereldvlak dat onderzoekcentra, universiteiten en technische instituten groepeert, belast met het vinden van oplossingen voor de dringendste milieuproblemen en socio-economische problemen van de planeet. De Pauselijke Academie van Wetenschappen neemt als lid van de Raad actief deel aan het Netwerk en wordt vertegenwoordigd door Mgr. Marcelo Sanchez-Sorondo.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 17 oktober 2017
Laatst bewerkt: 21 oktober 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam