• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ratzinger: moderne liturgie verduistert God

(kro.nl/katholiek) - De Russisch-orthodoxe metropoliet Hilarion Volokolamsk, hoofd buitenlandse betrekkingen van het Patriarchaat van Moskou, was vorige week in Rome. Hij bezocht niet alleen Paus Franciscus maar ook emeritus Paus Benedictus XVI. Hilarion schonk Benedictus (Joseph Ratzinger) de Russische editie van het deel van Ratzingers Verzameld Werk dat over de liturgie handelt. Voor deze uitgave schreef de Paus zelf het voorwoord. Hij zegt daarin te betreuren dat de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie vaak verkeerd zijn begrepen waardoor de aanbidding van God naar de achtergrond werd gedrukt.

De Italiaanse vertaling van het voorwoord in de Russische uitgave werd in april al gepubliceerd, maar kreeg toen weinig aandacht. De Italiaanse krant La Stampa besloot het opnieuw op zijn website te publiceren.

De emeritus Paus dateerde zijn voorwoord op 11 juli 2015, het feest van Sint-Benedictus van Nursia. Benedictus XVI citeert bij aanvang een passage uit de H. Benedictus van Nursia
Regula monasticorum
Regel voor monniken ()
van de vader van het westerse monnikendom: zodra de monniken de klokken horen luiden die aangeven dat het tijd is voor het koorgebed, dan dienen zij hun bezigheden meteen te staken en zich met spoed naar de kerk te begeven voor het koorgebed; “Er mag dus niets boven het werk Gods gesteld worden”. H. Benedictus van Nursia, Regel voor monniken, Regula monasticorum. 43, 3

Ratzinger legt uit dat Sint Benedictus het nodig achtte te wijzen op de prioriteit van de aanbidding van God, aangezien monniken grote waarde hechtten aan arbeid. De emeritus Paus zegt dat het voor alle gelovigen moet gelden dat God op de eerste plaats komt; daardoor wordt verhinderd dat de mens slaaf wordt van zijn beslommeringen en materiële krachten.  

“In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie werd ik me weer bewust van de prioriteit van God en de goddelijke liturgie. Het misverstand van de liturgische hervorming die op grote schaal in de Katholieke Kerk werd verspreid, leidde ertoe dat het onderrichtende aspect en de eigen activiteit en creativiteit steeds meer op de voorgrond werden gezet”, schrijft Ratzinger, die eraan toevoegt dat daardoor de aanwezigheid van God in de vergetelheid dreigde te geraken. Dat leidde bij hem tot het diepere besef dat de Kerk juist leeft van de correcte viering van de liturgie en dat de Kerk en het christelijk leven in gevaar verkeren als het primaat van de aanbidding van God wordt opgeheven.

“De diepste oorzaak van de crisis waarin de Kerk terechtkwam, ligt in de verduistering van Gods prioriteit in de liturgie. Daarom nam ik me voor mij - meer dan dat ik in het verleden had gedaan - te wijden aan het onderwerp van de liturgie, omdat ik besefte dat de ware vernieuwing van de liturgie een fundamentele voorwaarde is voor de vernieuwing van de Kerk.”

De emeritus Paus zegt verder dat het wezen van de westerse en de oosterse liturgie ondanks hun verschillen hetzelfde is. “En dus hoop ik dat dit boek ook de christenen van Rusland kan helpen om op een nieuwe en betere wijze de grote gave te begrijpen die ons in de Heilige Liturgie geschonken wordt.”

Zie Nederlandstalige vertaling van het volledige voorwoord: Paus Benedictus XVI - Emeritaat
Er mag dus niets boven het werk Gods gesteld worden
Voorwoord bij Russische uitgave van deel 11 Liturgie uit de Verzamelde Werken Joseph Ratzinger
(11 juli 2015)

Zie ook bericht 15-10-2017:

Publicatiedatum: 5 oktober 2017
Laatst bewerkt: 21 oktober 2017


 
RSS feedAangepaste dossiers

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam