• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus preekt tegen relativisme, secularisme, consumentisme en de exploitatie van geweld en seksualiteit

Sydney (Van onze verslaggever) 17 juli 2008 - Paus Benedictus XVI heeft vandaag in zijn toespraak in Sydney tot de deelnemers van de Wereldjongerendagen gewaarschuwd tegen relativisme, secularisme, consumentisme en de exploitatie van geweld en seksualiteit. Ook riep hij de 150.000 aanwezige jongeren op zich in te zetten voor de bescherming van het milieu.

Sinister
De paus hield de jongeren voor dat er voor hen veel verleidingen in de wereld van vandaag zijn. Wie in deze wereld op zoek gaat naar vrijheid kan bedrogen uitkomen. "Er is sprake van iets sinisters dat voortkomt uit het feit dat vrijheid en tolerantie zo vaak van waarheid worden gescheiden. Dat wordt gevoed door de notie dat er geen absolute waarheden bestaan die ons leven kunnen leiden", aldus Benedictus.

Verwarring
"Het relativisme, dat zonder onderscheid praktisch aan alles dezelfde waarde toekent, heeft de ervaring het belangrijkste van alles gemaakt. Toch kunnen ervaringen die losgemaakt zijn van wat goed of waar is, niet leiden tot echte vrijheid. Zij leiden tot morele of intellectuele verwarring, tot het verlagen van normen, tot een verlies van zelfrespect en zelfs tot wanhoop", sprak de Bisschop van Rome.

Seks en geweld
De paus gaf voorbeelden van zaken waar de ervaring vooropstaat. "Zo is er het misbruik van alcohol en drugs, en de verheerlijking van geweld en seksuele vernedering, vaak onder het mom van entertainment verspreid via televisie en internet. Ik vraag me af, kan iemand aan mensen die daadwerkelijk slachtoffer zijn van geweld en seksuele uitbuiting uitleggen dat deze tragedies, voorgesteld in virtuele vorm, slechts als amusement moeten worden beschouwd?"

Leven is geen toeval
Benedictus drukte de jongeren op het hart dat zij het leven niet als een product van toeval moeten beschouwen."Het is niet willekeurig. Jullie bestaan is echt gewild door God. Hij heeft het gezegend en bestemd voor een doel. Het leven is niet zomaar een opeenvolging van gebeurtenissen of ervaringen (..) Het is een zoektocht naar wat waar, goed en mooi is. Op basis daarvan maken we keuzes. In waarheid, goedheid en schoonheid vinden we geluk en vreugde."

God aan de zijlijn
De paus verwierp in zijn toespraak het secularisme, dat is de politieke stroming die religie wil uitbannen uit het publieke leven. "Er zijn er tegenwoordig velen die vinden dat God aan de zijlijn moet worden achtergelaten. Zij vinden dat religie en geloof louter individuele aangelegenheden zijn en moeten worden uitgesloten van het publieke forum of slechts van belang zijn in het bereiken van een beperkt aantal praktische doelen."

Anticonsequentialistisch
Benedictus: "De secularistische visie probeert het menselijke leven te verklaren en de samenleving vorm te geven zonder daarbij te verwijzen naar de Schepper. Deze visie presenteert zichzelf als zijnde neutraal, onpartijdig en iedereen insluitend. Maar in werkelijkheid is ze, zoals iedere ideologie, een bepaalde wereldbeschouwing. Als God irrelevant is voor de maatschappij, dan zal de maatschappij naar een goddeloos model worden gevormd. Debat en beleid betreffende het publieke goed zal dan worden bepaald door gevolgen en niet door principes die op waarheid gebaseerd zijn."

Lidtekens op de aarde
De paus riep de jongeren op om de Schepping zoals God die heeft bedoeld goed te beheren. "We erkennen nu dat onze aarde lidtekens heeft door erosie, ontbossing en de verspilling van de mineralen van de wereld en de bronnen van de oceaan om onze onverzadigbare consumptie gaande te houden." Volgens de Heilige Vader zijn de nieuwe generaties geroepen om oplossingen te vinden voor de ecologische problemen.

Abortus
Even belangrijk als de zorg voor de natuur, vindt de paus de zorg voor ons sociale milieu. Als mensen die geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de rechtvaardige God, moeten we omzien naar hen die buiten de boot vallen. "We worden geleid om ons te bezinnen op de maatschappelijke positie van de armen, de ouderen, de immigranten en zij die geen stem hebben. Hoe kan het bestaan dat huiselijk geweld zoveel moeders en kinderen kwelt? Hoe kan het bestaan dat de meest wonderbaarlijke en geheiligde menselijke ruimte - de moederschoot - een plaats is geworden van onuitsprekelijk geweld?"

Bron: Katholiek Nederland

Zie volledige tekst: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tot de jongeren bij de welkomstceremonie van de 23e WYD (gedeeltelijk Nederlands)
Barangaroo, East Darling Harbour Sydney
(17 juli 2008)

Publicatiedatum: 17 juli 2008
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam