• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus en Patriarch: Milieuzonden geselen onze aarde

(kerknet.be) - Paus Franciscus en de oecumenische patriarch Bartholomeos I roepen gelovigen en alle mensen van goede wil op tot respect en zorg voor de schepping. In een  Paus Franciscus - Toespraak
De Heer aanschouwen in de schoonheid van de schepping
3e Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
(1 september 2017)
veroordelen zij de aantasting van het milieu en de natuur en bestempelen de onverzadigbaarheid, hebzucht en verrijking ten koste van anderen als moderne (milieu)zonden. De Paus Franciscus - Toespraak
De Heer aanschouwen in de schoonheid van de schepping
3e Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
(1 september 2017)
wordt gepubliceerd naar aanleiding van de Wereldgebedsdag voor de Schepping die vandaag, vrijdag 1 september, wereldwijd wordt gehouden. Sinds drie jaar steunt ook de katholieke Kerk dit initiatief, op vraag van Paus Franciscus.

Beide kerkleiders benadrukken vooral de rol van politieke en economische verantwoordelijken in de zorg voor het milieu en de armen. Wij zijn ervan overtuigd dat er geen echte en duurzame oplossing voor de ecologische crisis en de klimaatverandering bestaat als wij niet aanvaarden dat wij samen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de aarde en als wij geen voorrang geven aan solidariteit en dienstbaarheid.

En ook: "Elk individu kan met moed, eenvoud en solidariteit zorg dragen voor de schepping en zich inzetten voor een duurzame en integrale ontwikkeling" aldus Paus Franciscus en patriarch Bartholomeos I

Ecologische bekering

De Paus vroeg tijdens zijn woensdagse algemen audiëntie al aan de gelovigen om te luisteren naar de stem van de armen en de aarde, die gebukt gaan onder de verstoring van het milieu. Deze Wereldscheppingsdag nodigt uit om na te danken over het geschenk van de schepping en het leven in al zijn vormen. Tegelijkertijd is het een stimulans tot bezinning over onze verantwoordelijkheid voor het milieu en een aansporing tot zorg voor onze leefomgeving. De Paus Franciscus - Toespraak
De Heer aanschouwen in de schoonheid van de schepping
3e Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
(1 september 2017)
van vandaag bestempelt de schepping als het mooiste geschenk en de ultieme nalatenschap van God, die echter ondanks onze roeping tot medeverantwoordelijkheid dreigt vertrapt te worden. Daarbij maken wij de fundamentele fout om de schepping niet langer als geschenk, maar als privébezit te beschouwen. De gevolgen zijn zowel tragisch als permanent.

Oecumenische samenwerking

De Wereldgebedsdag voor de Schepping werd in 1989 voor het eerst op initiatief van patriarch Demetrios I gehouden. Het initiatief dankt zijn elan aan zijn opvolger Bartholomeos, die ook enkele milieuconferenties organiseerde en al snel de bijnaam groene patriarch kreeg. Paus Franciscus trad op 18 juni 2015  in zijn sporen met zijn groene encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
, over de zorg voor de schepping als het gemeenschappelijke huis. Daarin roept hij onder meer op tot een doordacht klimaatbeleid, een verstandig gebruik van de bodemrijkdommen, drinkbaar water voor iedereen, een ecologische bekering en zorg voor de komende generaties.

Bron: VIS

Voor de Nederlandstalige vertaling van de Boodschap, zie Paus Franciscus - Toespraak
De Heer aanschouwen in de schoonheid van de schepping
3e Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
(1 september 2017)
(binnenkort beschikbaar)

Publicatiedatum: 1 september 2017
Laatst bewerkt: 2 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam