• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan dreigt met sancties tegen de Broeders van Liefde

(tertio.be) - Het Vaticaan neemt duidelijk stelling naar aanleiding van de euthanasienota van de organisatie Broeders van Liefde in België.  De Congregatie voor de Geloofsleer wijst op de onverenigbaarheid  met de leer van de Kerk. Die voor de Instituten van Godgewijd Leven vraagt generaal-overste René Stockman de nodige maatregelen te nemen. Anders dreigt uitsluiting voor de Belgische tak van de Broeders van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren.

Geert De Cubber  /  Nadat eerder de Belgische bisschoppen zich uitspraken tegen de nieuwe visietekst van de organisatie Broeders van Liefde in België over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie (zie Tertio nr. 898 van 26/4 en nr. 902 van 24/5), wijst nu ook het Vaticaan formeel die nieuwe richtlijn af. In een brief aan generaal  overste René Stockman verwijst kardinaal Gerhard Müller daarvoor naar de geschriften van het Tweede Vaticaans Concilie en Paus Johannes Paulus II over euthanasie. Ook Paus Franciscus heeft zich volgens de inmiddels voormalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer meermaals uitgesproken tegen de  “wegwerpcultuur”.  

De prefect van de Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven, kardinaal Joao Braz de Aviz, gaat nog een stap verder en stelt concrete maatregelen voor. De broeders die deel uitmaken van het bestuur van de organisatie Broeders van Liefde in België, worden geacht een geschreven verklaring te ondertekenen waarin zij hun volledige instemming met de katholieke leer bevestigen. Daarnaast moet het provincialaat zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien. Doen de betrokken broeders en de organisatie dat niet, dan dreigt voor de broeders wegzending uit de orde en voor de organisatie verlies van de katholieke identiteit.

Zowel de betrokken broeders als de organisatie werden door Stockman op de hoogte gebracht van de stellingname van het Vaticaan en worden verzocht binnen de maand (positief) te reageren. Ook de Belgische regio van de Broeders van Liefde, de Belgische bisschoppen en de nuntius zijn op de hoogte.

Zie ook bericht Latijns Amerika : dienstbaar zijn aan het engagement van de leken en zich niet van hen bedienen

Publicatiedatum: 8 augustus 2017
Laatst bewerkt: 14 augustus 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam