• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Het offer van zijn leven.": Nieuw criterium voor zaligverklaring

Paus Franciscus geeft een nieuw criterium om een proces tot zalig- en heiligverklaring op te starten, dat bij de drie reeds bestaande criteria gevoegd wordt: “het offer van het leven”, waarbij een gedoopte aanvaardt voortijdig te sterven als dienst aan de anderen. In een Motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Maiorem Hac Dilectionem
Over hen die hun leven opofferen (11 juli 2017)
, gepubliceerd op deze 11e juli 2017, geeft de Paus de normen aan voor deze nieuwe weg, die de erkenning van een wonder vereist voor de zaligverklaring.

“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15, 13). Zo begint het Motu proprio Paus Franciscus - Boodschap
Aan de jongeren ter gelegenheid van de presentatie van het document ter voorbereiding van de 15e gewone vergadering van de Bisschoppensynode
(13 januari 2017)
van Paus Franciscus dat bepaalt dat Christenen die “vrijwillig en vrij hun leven offeren voor de anderen en daarin tot aan hun dood volharden”, “waardig bevonden worden voor waardering en eer”. Zij “verdienen zaligverklaard te worden”.

Deze nieuwe weg, zo preciseert een artikel in L’Osservatore Romano laat de zaligverklaring toe “van gelovigen die door naastenliefde gedreven, hun leven heldhaftig hebben aangeboden voor de naaste door vrij en vrijwillig een zekere en voortijdige dood te aanvaarden met de bedoeling Jezus na te volgen”.

“Het offer van een heldhaftig leven, door naastenliefde ingegeven en gedragen, is de uitdrukking van een ware, totale en voorbeeldige navolging van Christus” en “verdient” bijgevolg “de bewondering” die de gelovige gemeenschap voor de zaligen voorbehoudt.

Een vierde weg

De normen van de Katholieke Kerk voorzagen tot nu drie wegen voor een zaligverklaring:

  • het martelaarschap,
  • de “heldhaftige” beoefening van menselijke en christelijke deugden en
  • de zeldzaamste weg wanneer de Paus een reeds bestaande cultus bevestigt.

Deze drie wegen “leken niet voldoende om alle mogelijke gevallen van heiligheid te interpreteren”, kan men in het dagblad van het Vaticaan lezen. Er komt dus een vierde bij, die elementen bevat van het martelaarschap door “de heldhaftige gave van zichzelf tot in de dood” en elementen van heldhaftige deugdzaamheid door “een heldhaftige daad van naastenliefde”, geïnspireerd door het voorbeeld van Christus.

Maar deze weg onderscheidt zich ook van twee andere: in tegenstelling tot het martelaarschap bestaat er geen “vervolger die een keuze zou willen opleggen die ingaat tegen Christus” en in tegenstelling tot de heldhaftige deugdzaamheid komt geen “langdurige beoefening van deugden tot uiting”.

Het offer van het leven, zo gaat de tekst verder, valoriseert “een heldhaftig christelijk getuigenis” van een nieuwe orde. De “volmaaktheid van de naastenliefde” is in dat geval niet “het resultaat van een langdurige, beschikbare en blije herhaling van deugdzame daden, maar het is één heldhaftige daad die door haar radicaliteit, onherroepelijkheid en volharding usque ad mortem de christelijke keuze ten volle uitdrukt”.

Het Paus Franciscus - Motu Proprio
Maiorem Hac Dilectionem
Over hen die hun leven opofferen (11 juli 2017)
preciseert dat het gaat om een dood “op korte termijn”: niet onmiddellijk noch veraf (wat de heldhaftige daad zou omvormen tot heldhaftige deugd). Het Pauselijke document legt ook uit dat voor een zaligverklaring “een band tussen het offer van het leven en de voortijdige dood” nodig is, deugdzaamheid “ten minste in gewone mate” voordat het offer plaatsheeft, een faam van heiligheid “tenminste na de dood” en een wonder te danken aan de voorspraak van de dienaar Gods.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron : zenit.org

Publicatiedatum: 11 juli 2017
Laatst bewerkt: 12 juli 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam