• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Dum post innumeros

De H. Vader had reeds de eerste dag van de oorlog, 10 mei 1940, een telegram gestuurd aan Hare Majesteit koningin Wilhelmina; daarin veroordeelde hij de Duitse agressie als in strijd met het recht; hij eindigde met de woorden: "Wij smeken God, de opperste leider van het lot van de naties, om door Zijn almachtige hulp het herstel van het recht en van de vrijheid te verhaasten." L'Osservatore Romano, 12 mei 1940

Dit telegram wekte grote woede bij de nazi's en fascisten en het werd uitgekreten als schending van de neutraliteit en van het verdrag van Lateranen, maar voor ons volk was en bleef het een sterke morele steun. Over de verdere steun van de Paus tijdens de oorlogsjaren sprak Z. E. Kardinaal de Jong bij zijn kardinaalsverheffing te Utrecht tot de andere bisschoppen: "De H. Vader heeft midden in de oorlog aan ieder van ons een boodschap laten toezenden, dat onze houding tegenover het nationaal-socialisme zijn volkomen goedkeuring had en dat hij ons aanspoorde onwrikbaar stand te houden en hij ons zijn bijzondere zegen gaf." Katholiek Archief 1 (1946-1947) 54

Ook door materiële steun - en in buitengewoon ruime mate - heeft de Paus in die jaren zijn meeleven met het Nederlandse volk getoond. Deze steun ging bijv. langs het Zweedse Rode kruis, langs onze bisschoppen en - na de bevrijding - langs het Nederlandse Rode kruis.

Wij geven daarom met grote voldoening deze brief van Paus Pius XII Paus Pius XII - Brief
Dum post innumeros
Aan Z.H. Exc. Mgr. de Jong en overige Bisschoppen van Nederland
(12 mei 1945)
AAS 37 (1945) 186-189, waarin hij deelt in onze vreugde na de bevrijding. De brief getuigt van zijn diepe kennis van het oorlogsleed in Nederland, van zijn hartelijk meeleven met onze rouw, maar ook van zijn waardering voor de geloofskracht van de katholieken in Nederland. Volle aandacht verdienen bijzonder de woorden van de H. Vader op het eind van zijn schrijven over de wederopbouw; hij herhaalt daar in korte trekken de beginselen, die hij voortdurend aangeeft voor een gezond herstel van de wereld.

Publicatiedatum: 12 mei 1945
Laatst bewerkt: 26 juni 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam