• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus verklaart twee zienertjes Fatima heilig

(katholiek nieuwsblad) - Paus Franciscus heeft vanochtend in Fatima Jacinta en Francisco Marto heilig verklaard.

Hij deed dit tijdens een heilige Mis in het Portugese Mariabedevaartsoord. Vandaag is het exact honderd jaar geleden dat Maria daar voor het eerst verscheen aan Francisco (1908-1919) en Jacinta (1910-1920) en hun nichtje Lucia dos Santos. Voor Lucia, die karmelietes werd en in 2005 overleed, loopt een zaligverklaringsproces.

Maria waarschuwt ‘voor goddeloze manier van leven’

Aan de Mis namen naar schatting honderdduizend mensen deel. Franciscus zei hun in zijn preek dat Maria de mensheid in Fatima waarschuwde voor “een manier van leven die goddeloos is” en God profaneert. “Zo een leven - vaak voorgesteld en opgelegd - loopt het risico naar de hel te leiden. Maria kwam om ons eraan te herinneren dat Gods licht in ons woont en ons beschermt (...).”

Hij herinnerde aan het verhaal van de verschijningen zoals zuster Lucia dat optekende. Maria hulde de kinderen “in het licht dat God haar had gegeven. Volgens het geloof en de ervaring van vele pelgrims, zo niet alle, is Fatima meer dan wat ook deze mantel van licht die ons beschermt, hier zoals in bijna geen andere plaats op aarde. We hoeven maar toevlucht te nemen onder de bescherming van de Maagd Maria en haar te vragen, zoals het Salve Regina leert: ‘toon ons... Jezus’”.

‘Ontelbare genaden’

Hij riep de pelgrims op te vertrouwen op Jezus “die in de hemel aan de rechterhand van de Vader zit. Moge deze hoop onze levens gidsen!”

“Bevestigd in die hoop”, zei Franciscus, “zijn we hier samengekomen om te danken voor de ontelbare genaden die in deze afgelopen honderd jaar geschonken zijn.”

Francisco en Jacinta ‘als voorbeelden’

“We kunnen de heilige Francisco en de heilige Jacinta als onze voorbeelden nemen, die de Maagd Maria introduceerde in de immense oceaan van Gods licht en wie zij leerde Hem te aanbidden. Dat was de bron van hun kracht in het te boven komen van oppositie en lijden. Gods aanwezigheid werd constant in hun leven, zoals blijkt uit hun volhardend gebed voor zondaars en hun verlangen om altijd dichtbij ‘de verborgen Jezus’ in het tabernakel te zijn.”

‘Bron van hoop’

Ook riep hij op om met anderen over God te spreken. “Inderdaad, God schiep ons om voor anderen een bron van hoop te zijn, een echte en haalbare hoop, in lijn met ieders levensstaat. Door van ieder van ons te vragen en eisen dat wij de taken die bij onze levensstaat horen, vervullen, bewerkstelligt God algemene mobilisatie tegen de onverschilligheid die het hart verkilt en onze kortzichtigheid verergert. We willen geen doodgeboren hoop zijn!”

“Leven kan alleen overleven door de gulheid van andere levens.” Christus zelf, vervolgde hij, leefde het voor, als de graankorrel die in de aarde valt, sterft en daardoor vrucht draagt (Joh. 12, 24). “Wanneer we ook het kruis ervaren, dan heeft Hij het al voor ons ervaren.” Christus gaf zich op het kruis om “de duisternis van het kwaad in ons” te verdrijven “en ons terug te brengen naar het licht.

‘Schat van de Kerk’

“Mogen wij met Maria’s bescherming de wachters van het ochtendgloren zijn voor onze wereld, het ware gezicht van Jezus de Verlosser aanschouwend, sprankelend met Pasen. Mogen wij zo het jonge en prachtige gezicht van de Kerk herontdekken, dat straalt als zij missionair is, verwelkomend, vrij, trouw, arm in middelen en rijk in liefde.”

Franciscus sprak ook kort de 350 aanwezige zieken toe. Wie zijn ziekte aanvaardt, is een “geestelijke bron” en “kapitaal voor iedere christelijke gemeenschap”, zei hij onder meer. “Schaam jullie niet een waardevolle schat van de Kerk te zijn.”

Publicatiedatum: 13 mei 2017
Laatst bewerkt: 18 mei 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam