• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Waarschuwing van de Congregatie van het H. Officie over de kinderdoop

(Katholiek Archief) - "De Bazuin" van 10 mei 1958 geeft op blz. 5 Heilig Officie
Waarschuwing over de kinderdoop
(18 februari 1958)
van het H. Officie en laat dan een commentaar volgen van Prof. A. Bugnini C.M., professor aan het Pauselijk College van de Propaganda Fide te Rome en hoofdredacteur van het tijdschrift "Ephemerides Liturgicae". Wij drukken het commentaar van Prof. Bugnini hieronder af:

De vermaning heeft geen commentaar nodig. De "redenen van gemak", waarom het Doopsel niet zelden wordt uitgesteld, zijn van louter menselijke aard: om het feest in het gezin beter te kunnen voorbereiden, opdat peter en meter erbij tegenwoordig kunnen zijn, opdat de moeder aan het feest kan deelnemen enz. De "redenen van liturgische aard" echter kunnen aan twee motieven worden ontleend: in sommige streken is het namelijk gewoonte geworden, het kind thuis met een eenvoudige plechtigheid te dopen, zó dat alleen de wezenlijke handelingen worden verricht, en dan de volledige ceremoniën enkele maanden later, soms zelfs jaren later, in de kerk te doen plaats hebben. Soms worden deze laatste helemaal achterwege gelaten.

De vermaning nu van de H. Congregatie heeft veeleer betrekking op de leer en de handelwijze van diegenen die het Doopsel uitstellen tot latere leeftijd, omdat zij van mening zijn, dat de verplichtingen tot een christelijk leven, welke uit het Doopsel voortvloeit, pas aanvaard moeten worden wanneer het kind, knaap of jongeling wordt (wij zouden zeggen: de lagere school begint of eindigt, red.), opdat het dan die verplichtingen bewust op zich kan nemen en ook met volle kennis aan de riten van het Doopsel kan deelnemen. Want, zeggen zij, de kinderen die zonder Doopsel sterven worden niet beroofd van het eeuwig geluk. Deze wijze van denken en handelen nu gaat in tegen de overlevering, de praktijk en de leer van de Kerk. Om deze reden heeft het H. Officie de bepaling van het Kerkelijk Recht (Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
) in herinnering geroepen, opdat de pastoors en de predikanten zouden aandringen op de naleving van deze verplichting, vooral in de vastentijd wanneer er gewoonlijk wat meer gepreekt wordt over het sacrament van de christelijke inwijding, om zo het heilige volk Gods op een goede en aangepaste wijze voor te bereiden op de vernieuwing der doopbeloften, welke plaats vindt in de Paasnacht.

Publicatiedatum: 10 mei 1958
Laatst bewerkt: 16 mei 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam