• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het loon van een Christen is op Jezus te gelijken

Dinsdag in de 8e week door het Jaar (B) - Kapel Santa Martha

In zijn homilie van 26 mei legt Paus Franciscus uit dat Jezus volgen, dienen en zich vergeten is en dat een Christen moet kiezen tussen de wereld en Christus.

Paus Franciscus meent dat een Christen, door Christus te volgen, het waardevolle loon krijgt, op Jezus te gelijken.

“Belangeloosheid in de navolging van Jezus is het antwoord op de belangeloosheid van de liefde en het heil die Jezus ons geeft”, zegt de Paus wanneer hij de passage van het Evangelie van deze dag voor de geest haalt. In deze tekst van de heilige Markus herinnert Petrus Jezus eraan dat de leerlingen “alles verlaten” hebben om Hem te “volgen”. De Paus merkt op dat Jezus’ antwoord anders is dan wat de leerlingen verwacht hadden. Hij spreekt hun over “het eeuwig leven”, maar ook over “kruis” en “vervolging”. “Dat betekent, zichzelf vergeten, dagelijks zijn kruis dragen …”.

“De leerlingen hadden deze bekoring, in hun navolging van Jezus: hoe zal het einde zijn?” en de Paus zegt ook: “Wij denken aan de moeder van Jakobus en Johannes, wanneer zij aan Jezus een plaats voor haar kinderen vraagt: oh, maak hem tot eerste minister, en de ander tot minister van economie … Zij “volgde Jezus” maar met “wereldse interesse”.

Een Christen die “de wereld volgt”, “aan bezit gehecht” is, “geeft een slechte indruk, die van een Christen die twee dingen wil hebben: de hemel en de aarde”. Als “men met Jezus wil gaan en tegelijk de wereld volgen, tegelijk armoede en rijkdom wil hebben, is dat een half Christendom dat materieel voordeel wil: het is wereldse gezindheid”.

Een “halve” Christen doet denken aan iemand die “met twee benen hinkt” en de Paus citeert de profeet Elias: hij “weet niet wat hij wil”. De Paus herinnert aan Jezus’ woorden, dat “de eersten de laatsten en de laatsten de eersten zullen zijn”. Dat betekent dat “wie de grootste is, zich tot dienaar moet maken van de kleinste”, legt de Paus uit.

“Jezus vanuit menselijk standpunt volgen is geen goede zaak: Jezus volgen is dienen. Hij heeft dat gedaan en als de Heer u de mogelijkheid geeft de eerste te zijn, moet u zich als de laatste gedragen, dat wil zeggen in dienstbaarheid. En als de Heer u de mogelijkheid geeft bezit te hebben, moet u zich ervan bedienen voor de anderen”, zegt de Paus.

Hij zegt ook: “Er zijn drie dingen (…) die ons van Jezus verwijderen : rijkdom, verwaandheid en hoogmoed. Waarom is rijkdom zo gevaarlijk?” De Paus antwoordt: “omdat zij u rechtstreeks tot verwaandheid brengt en het feit u belangrijk te voelen”.

De Paus merkt op “dat het hard is een Christen te zien – of hij nu leek, godgewijde, priester of bisschop is – die twee dingen wil : Jezus en de geest van de wereld volgen. Het is een tegengetuigenis en dat houdt de mensen van Jezus weg”.

Daarom “moeten wij vragen” dat Jezus ons “deze weg van de dienstbaarheid, deze wetenschap van de dienstbaarheid … deze wetenschap van de nederigheid … leert”. Deze wetenschap die erin bestaat de eerste te zijn om onze broeders en zusters in de Kerk te dienen”, besluit hij. 

© 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk Vert. uit het Frans (samenvatting volgens Zenit.org): maranatha-gemeenschap

Publicatiedatum: 26 mei 2015
Laatst bewerkt: 9 mei 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam