• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liturgie van de vergeving: de lange stilte van de Paus

In de plaats van de homilie die voorzien was volgens het boekje van de viering, gaf Paus Franciscus tijdens deze boetewake de voorkeur aan een lange tijd van stilte om zich voor te bereiden op de biecht. 
Na de lezing van het Evangelie waar Jezus verklaart: “de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mc. 10, 45), werden de aanwezigen in de basiliek uitgenodigd in stilte te bidden. “Dierbare broeders en zusters, zei een celebrant, laat ons een tijd in stil gebed blijven en laat de Heilige Geest en het woord Gods dat wij hoorden, ons geweten verlichten en tot een oprecht berouw over onze zonden brengen.”
Het boekje van de viering bood enkele pistes aan voor een gewetensonderzoek: “Gij zult uw Heer en God beminnen met geheel uw hart”, “Bemint elkaar zoals Ik u bemind heb”, “Wees volmaakt zoals de Vader”. 
Na een kwartier van diepe stilte onder de aanwezigen - vele gelovigen baden met gesloten ogen en gevouwen handen - biechtte de Paus als eerste, zoals de vorige jaren. Daarna ging hij naar een biechtstoel om biechtelingen te ontvangen. Hij diende het biechtsacrament toe aan zeven leken: drie mannen en vier vrouwen. Het geheel van de boeteviering duurde een vijftigtal minuten en werd afgesloten met de eindzegen door de Paus aan de gelovigen. 

Deze viering in het Vaticaan anticipeerde met deze boeteviering de “24 Uren voor de Heer”, een gebeuren, georganiseerd door de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, dat in vele bisdommen ter wereld plaatsheeft op 24 en 25 maart en dit jaar als thema heeft, “Ik wil barmhartigheid” (Mt. 9, 13). 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 17 maart 2017
Laatst bewerkt: 20 maart 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam