• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Dialoog als opvoeding en methode

“Katholieke scholen en universiteiten hebben een grote bijdrage tot de zending van de Kerk wanneer zij ten dienste staan van de groei in menselijkheid, dialoog en hoop.” Hierop Paus Franciscus - Toespraak
Dialoog als opvoeding en methode
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie voor de Katholieke Vorming - Sala Clementina
(9 februari 2017)
die op donderdag 9 februari 2017, de deelnemers aan de voltallige zitting van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in audiëntie ontving, in de Clementinazaal van het Apostolisch Paleis in het Vaticaan.

De paus insisteert heel bijzonder op de “groei van wat hij de cultuur van de dialoog noemt, met inbegrip van de intellectuele dialoog zoals de heilige Thomas van Aquino die beoefende; hij beveelt de dialoog aan als een eminente vorm van onderwijs: “Katholieke onderwijsinstellingen zijn in de eerste plaats geroepen om de grammatica van de dialoog te beoefenen die opleidt tot ontmoeting en valorisatie van de culturele en religieuze verscheidenheid. Dialoog voedt namelijk op wanneer iemand in relatie treedt met respect en hoogachting, oprecht luistert en zich op een authentieke manier uitdrukt, zonder zijn identiteit te bezoedelen of te minderen, en gevoed door een evangelische inspiratie”.

Zo een onderwijs transformeert de samenleving: “Wij worden aangemoedigd door de overtuiging dat de nieuwe generaties, die op een christelijke manier tot dialoog opgevoed worden, de leslokalen en universiteiten zullen verlaten met de motivatie om bruggen te bouwen en bijgevolg om nieuwe antwoorden te vinden op de vele uitdagingen van onze tijd”.

Wat de universiteiten betreft, zij zullen deze dialoog beoefenen in het spoor van een beroemde, nederige en vruchtbare traditie die in dienst staat van de waarheid: “Meer specifiek zijn scholen en universiteiten geroepen een methode aan te leren van intellectuele dialoog die erop gericht is de waarheid te zoeken. De heilige Thomas was en is nog een meester in deze methode die erin bestaat de ander, de gesprekspartner ernstig te nemen, door te proberen zijn redenen en tegenwerpingen ten diepste te vatten, om geen oppervlakkig maar adequaat antwoord te kunnen geven. Alleen zo kan men werkelijk samen vooruitgaan in de kennis van de waarheid”.

Zie Nederlandstalige vertaling van de volledige toespraak: Paus Franciscus - Toespraak
Dialoog als opvoeding en methode
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie voor de Katholieke Vorming - Sala Clementina
(9 februari 2017)

Publicatiedatum: 11 februari 2017
Laatst bewerkt: 13 februari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam