• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus pleit voor pact geloof en wetenschap voor toekomst aarde

(kerknet.be) - Paus Franciscus heeft Kerk en wetenschap vandaag opgeroepen nauwer met elkaar samen te werken met het oog op de bescherming van het milieu en het welzijn van de mensheid. De Paus herinnerde de leden van de Pauselijke Academie van Wetenschappen eraan dat wij opgegroeid zijn in een tijd waarin wij ons als de meester van de natuur beschouwen en ervan overtuigd zijn dat wij de aarde ongebreideld kunnen plunderen zonder rekening te houden met de evolutie van de natuur. Zo dreigen wij het graf te graven voor de biodiversiteit van onze planeet.

Nood aan een ecologische bekering

Franciscus herhaalde zijn oproep tot wat hijzelf een ecologische bekering noemt. Daarbij moeten wij opnieuw leren om als een gewetensvolle museumdirecteur voor de aarde te zorgen, waarbij wij zorg dragen voor de meesterwerken. Dat vereist zorg voor de schepping, het streven naar duurzame ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid, en de bestrijding van systemen die armoede, ongelijkheid en uitsluiting produceren.

Leiderschap ten dienste van de schepping

De Paus roept gelovigen, wetenschappers en politici op de handen in elkaar te slaan voor de vormgeving van modellen die in staat zijn om de klimaatverandering en de sociale gevolgen daarvan aan te pakken. Hij onderstreepte de leidende rol van de wetenschap in de studie van de crisis waarn onze planeet zich bevindt. Vandaag moet diezelfde wetenschap een gelijkaardige leidende rol spelen in de zoektocht naar oplossingen voor die crisis, vooral als het gaat om zuiver water, duurzame energie en voedselzekerheid.

Uitvoering mondiale afspraken over het milieu

Paus Franciscus schoot ook met scherp naar de laksheid van de internationale politiek en het gemak waarmee die zijn ogen sluit voor de adviezen van de wetenschap als het gaat om het welzijn van onze planeet. Dit valt volgens hem deels te verklaren door het feit dat de politiek onderworpen is aan de macht van de technologie en het geld, die in eerste instantie slechts winst nastreven. De Paus riep de wereldgemeenschap nogmaals uitdrukkelijk op om zich daadwerkelijk in te zetten voor de uitvoering van de mondiale afspraken over het milieu.

Bron: VIS/SIR

Publicatiedatum: 28 november 2016
Laatst bewerkt: 9 december 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam