• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Boodschap Paus Franciscus Wereldgebedsdag voor de Schepping (Nederlandstalig)

"Verliezen wij nooit de hoop, ondanks onze zonden en de verschrikkelijke uitdagingen waarvoor wij staan”, zo luidt de oproep van Paus Franciscus in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
(1 september 2016)
, op deze 1e september. De titel luidt: “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis”. De Paus nodigt de katholieken uit zich te engageren op “de weg van ecologische bekering”: hij ziet er een achtste “werk van barmhartigheid” in, zowel lichamelijk als geestelijk.

De titel zelf wijst op een precieze toepassing van de barmhartigheid, die heel dit Heilig en Buitengewoon Jaar gevierd en beoefend wordt met betrekking tot de schepping. De term “gemeenschappelijk huis” verwijst rechtstreeks naar de – sociale – encycliek over integrale menselijke ecologie, Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
 (24 mei 2015) waarvan de titel aankondigt: “encycliek … over het behoud van het gemeenschappelijk huis”.

De Paus die op 31 augustus een “Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling” instelde, met een afdeling “ecologie”, lanceerde reeds in zijn encycliek een oproep tot dialoog onder het teken van de hoop: “De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te beschermen omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken naar een houdbare en integrale ontwikkeling, aangezien wij weten dat de dingen kunnen veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek, Hij trekt zich nooit terug van zijn plan van liefde, Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen. (…) De jongeren eisen van ons een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten. Ik doe dan een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet.” Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 13-14

In deze Paus Franciscus - Boodschap
Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
(1 september 2016)
voor de Tweede Werelddag onderscheidt en klaagt de Paus de zonde aan die leidt tot degradatie van het “gemeenschappelijk huis”, en roept hij op tot een gewetensonderzoek en om “van weg te veranderen”.

De Paus haalt die zonden voor de geest die op het vlak van het milieubehoud nog niet erkend noch gebiecht werden – “zonden tegen de schepping, de armen en de toekomstige generaties” – en nodigt uit tot een verdere stap in het Jubileumjaar van de Barmhartigheid: moge het Jubeljaar van de Barmhartigheid tegenover wat met ons huis gebeurt, de christengelovigen oproepen “tot een diepgaande innerlijke bekering”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 217, bijzonder ondersteund door het Boetesacrament. Laat ons in dit Jubileumjaar Gods barmhartigheid leren zoeken voor de zonden tegen de schepping die wij tot nu niet wisten te erkennen en te belijden; en engageren wij ons tot concrete stappen op de weg van ecologische bekering, die een duidelijke stellingneming van onze zin voor verantwoordelijkheid vraagt ten overstaan van onszelf, de naaste, de schepping en de Schepper”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 10.229

De Paus doet opnieuw een oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen te horen. Hij looft nadrukkelijk het engagement van patriarch Bartholomeüs I op dit domein: deze Dag van 1 september werd ingevoerd in de lijn van de orthodoxe Wereldgebedsdag waarop gelovigen van verschillende andere christelijke belijdenissen in gebed verenigd zijn. 

Zie de Nederlandstalige vertaling van de volledige boodschap: Paus Franciscus - Boodschap
Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 2016
(1 september 2016)

Publicatiedatum: 6 september 2016
Laatst bewerkt: 8 september 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam