• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus legt controle op bij Zalig- en Heiligverklaringen

(kerknet.be (gewijzigd)) - De hervorming van de Romeinse curie bereikte vandaag de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Paus Franciscus kondigde vanochtend nieuwe Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Normen aangaande het beheer van goederen bij Zalig- en Heiligverklaringsprocessen (7 maart 2016)
af voor het beheer van de goederen van gedurende zalig- of heiligverklaringsprocessen. Zij vervangen de bepalingen van 1983. De nieuwe normen worden voor drie jaar van toepassing. Daarna volgt een evaluatie.

Met de nieuwe Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Normen aangaande het beheer van goederen bij Zalig- en Heiligverklaringsprocessen (7 maart 2016)
komt de Paus tegemoet aan de kritiek dat de processen voor de zalig- of heiligverklaring te duur zijn en te veel tijd in beslag nemen. Bovendien kon de kostprijs sterk verschillen, onder meer ook omdat sommige heiligen in verschillende continenten actief waren of omdat bijkomend historisch onderzoek nodig was.

Helderheid over kosten voor zalig- of heiligverklaringen

Volgens Radio Vaticaan schept de Paus helderheid over de kosten en uitgaven voor zalig- of heiligverklaringen. Die lopen al snel op tot 500.000 euro. 

Binnenkerkelijk was er vaak kritiek op de hoge en overdreven kosten zelf van de procedure voor de zalig- en heiligverklaringen. Daardoor kunnen rijke congregaties en bisdommen, onder meer uit Spanje en Italië, hun kandidaten sneller laten zalig- of heiligverklaren.

Diocesane fase blijft op kosten van de aanvrager, maar met kleine financiële tegemoetkoming vanuit Rome.
Na overdracht van de documentatie neemt Rome de kosten op zich.
De uitgaven voor de laatste fase van de zalig- of heiligverklaring worden beperkt.
Er kan financiële steun gegeven worden, in het bijzonder aan arme bisdommen.
Het geld van verschillende processen voor de zalig- of heiligverklaring moet gescheiden blijven, met het oog op transparantie.
Voor elk proces en de daarmee verbonden bankrekening wordt een financieel manager aangesteld, die in elke fase de besteding kan controleren en sancties kan nemen.

De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Normen aangaande het beheer van goederen bij Zalig- en Heiligverklaringsprocessen (7 maart 2016)
maakt de aanzienlijke kosten voor een zalig- of heiligverklaring niet ongedaan. Ook in de toekomst zal de diocesane fase en de specialisten die daarvoor worden gecontacteerd geld kosten aan de plaatselijke bisdommen en congregaties. Nieuw is dat de kosten, na de overdracht van het dossier aan Rome, door de Heilige Stoel worden gedragen. Volgens de Paus moet er daarbij voor gezorgd worden dat de uitgaven voor de vergoedingen en onkosten zo laag mogelijk blijven.

Voor de diocesane fase van het proces voor een nieuwe heilige of zalige komt er in de toekomst een financiële tussenkomst vanuit Rome. In sommige gevallen, onder meer voor bisdommen uit het arme zuiden, kan een buitengewone financiële steun vanuit Rome komen. De kosten voor de positio, de gedetailleerde biografie van de nieuwe zalige en heilige, blijven ten laste van de aanvrager.

Transparantie

De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Normen aangaande het beheer van goederen bij Zalig- en Heiligverklaringsprocessen (7 maart 2016)
bepalen de zorgvuldige bewaking van de financiële middelen die worden bijeengebracht voor een zalig- of heiligverklaring, en de manier waarop die middelen worden besteed. Dat moet meteen elke verdenking over een oneigenlijk gebruik van die middelen wegnemen. Middelen van verschillende processen mogen in geen geval worden samengebracht, omdat de controle over het beheer ervan dan niet langer transparant is. Een financieel manager krijgt voortaan het recht om in elke fase financiële informatie op te vragen. Hij mag ook disciplinaire maatregelen nemen.

De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Normen aangaande het beheer van goederen bij Zalig- en Heiligverklaringsprocessen (7 maart 2016)
bepalen nog dat het resterende bedrag op het einde van de procedure voor een zalig- of heiligverklaring toekomt aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Die kan het geld onder meer gebruiken om heiligverklaringen in arme bisdommen uit de derde wereld mogelijk te maken.

Bron: Associated Press/Radio Vaticana (Duitstalig)

Publicatiedatum: 10 maart 2016
Laatst bewerkt: 11 juli 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam