• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Bendita seja o Senhor

De radiotoespraak Paus Pius XII - Radiotoespraak
Bendita seja o Senhor
Kroning in Fatima van Maria tot Koningin van de wereld
(13 mei 1946)
van 13 Mei 1946.18 13 Mei 1946 werd te Fatima in het heiligdom van de Cova da Iria het beeld van de H. Maagd gekroond door kardinaal Masella als legaat van de paus. Het gouvernement had voor zijn reis naar Lissabon een vliegtuig ter beschikking gesteld en heel de tocht van Lissabon naar Fatima werd aan de kardinaal buitengewone eer betoond door regering, geestelijkheid en volk. In de Cova da Iria nam hij deel aan verschillende plechtigheden van de kroningsfeesten. De eigenlijke kroningsritus had plaats in de morgen van 13 Mei 1946. Na de kroningshymne vernieuwde de kardinaal-aartsbisschop van Lissabon de akte van toewijding van Portugal aan onze lieve Vrouw. Na de pontificale H. Mis en het zingen van het Te Deum hoorden de gelovigen de radiotoespraak van de paus.

De gouden kroon draagt een globe van paarlen en is versierd met ontelbare edelstenen, die geofferd waren door de vrouwen van Portugal.

De paus zinspeelt op zijn Paus Pius XII - Radiotoespraak
Mais de uma vez
Tot de gelovigen van Portugal bij gelegenheid van de plechtige feestelijkheden ter ere van de H. Maagd die in Fatima vereerd wordt
(31 oktober 1942)
tot het Portugese volk van 31 October 1942 bij de sluiting van het jubileum-jaar (13 Mei-13 October 1942) ter herdenking van de verschijningen te Fatima, toen 25 jaar geleden. In die toespraak geeft de paus aan, dat Portugal een onmetelijke schuld van dankbaarheid heeft te vervullen jegens de H. Maagd, zijn vorstin en patrones. Bij deze gelegenheid had hij de Kerk en heel de wereld toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kroning in Fatima van Maria tot "Koningin van de wereld", Bendita seja o Senhor (13 mei 1946), 2

De massa volk bij de Cova da Iria, waarvan de paus spreekt Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kroning in Fatima van Maria tot "Koningin van de wereld", Bendita seja o Senhor (13 mei 1946), 3, uit alle delen van Portugal en ook uit Spanje, de Verenigde Staten en Engeland werd op ongeveer een half miljoen geschat.

Kerk en klooster van Alcobaça zijn gebouwd door de monniken van Clairvaux in de tweede helft van de 12e eeuw. Kerk en klooster van onze lieve Vrouw van de overwinning zijn gesticht door Jan I ter herinnering aan zijn overwinning van 14 Augustus 1385. Het klooster werd toevertrouwd aan de Dominicanen en daar werden de vorsten van de dynastie van Bragança begraven. Kerk en klooster van Belém kwamen tot stand krachtens een gelofte van infant don Manuel bij gelegenheid van de tochten van Vasco da Gama (1497-1499).

De koning van de restauratie is Jan IV, de eerste koning uit het huis van Bragança (1604-1656). Door hem herkreeg Portugal zijn politieke onafhankelijkheid. 

Publicatiedatum: 13 mei 1946
Laatst bewerkt: 26 januari 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam