• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paulusjaar op komst

We kunnen rustig stellen, dat de apostel Paulus de laatste jaren enigszins op de achtergrond is geraakt. Een reden zou kunnen zijn dat, sinds er in de zondagse liturgie drie lezingen worden aangereikt, juist de tweede lezing – meestal uit de brieven van Paulus – gemakkelijk wordt overgeslagen (hoewel dit liturgisch niet juist is): deze sluit thematisch minder aan bij het Evangelie dan de eerste Oud-Testamentische lezing. Het Paulusjaar dat in juni geopend wordt, geeft de mogelijkheid om de ‘Apostel van de heidenen’ weer volop in de schijnwerpers te zetten.

Tweeduizendste verjaardag

Verschillende aanleidingen hebben paus Benedictus XVI ertoe gebracht dit gedachtenisjaar uit te roepen. Zo was al langer besloten om in oktober een Bisschoppensynode te houden met als thema: ‘het Woord van God’. Wel, als iemand gegrepen was door Gods Woord en zich ervoor inzette het overal te verkondigen, dan was het de H. Paulus wel!

Dan ligt er het feit dat niet lang geleden het graf van de apostel toegankelijker is gemaakt. Er is nu een rechtstreekse doorkijk op de sarcofaag waarin de stoffelijke resten van de apostel bewaard worden. Het bezoek aan zijn tombe is sindsdien toegenomen. Geleerden hebben berekend dat de apostel tussen het jaar 7 en het jaar 10 na Christus geboren werd. Dus wanneer we in het jaar 2008-2009 het Paulusjaar vieren, dan zijn we heel dicht bij de tweeduizendste verjaardag van zijn geboorte.

Schaal met vuur

Gedurende het Paulusjaar worden er studiebijeenkomsten en herdenkingen gehouden op vele plaatsen in de wereld, maar het centrum van de vieringen is de Sint Paulus-buiten-de-muren in Rome. Op zaterdag 28 juni, vooravond van het feest van de HH. apostelen Petrus en Paulus, komt de Heilige Vader voor de Vespers naar de basiliek. Dan wordt één van de toegangsdeuren die normaal gesloten is, geopend. Deze deur is het hele herdenkingsjaar dé toegang waardoor de pelgrims naar binnen komen. Bij de deur wordt een schaal met vuur geplaatst. De pelgrims houden het vuur brandend met hun kaarsen – Paulus was immers het licht voor de volkeren. Naast het graf van de apostel komt de reliekschrijn te staan, waarin zich de ketenen bevinden die hem boeiden tijdens zijn gevangenschap.

Paulus is niet alleen van de katholieken.

Alle christenen hebben hem tot leraar en inspirator. Het Paulusjaar zal daarom een extra oecumenische dimensie krijgen. Zo nodigen de Benedictijnen, die de liturgie in zijn basiliek verzorgen, andere christenen uit om mee te bidden en te zingen in hun Vesperdienst op de vrijdagavond. Een grote verrassing is het feit dat de basiliek een oecumenische kapel krijgt. Het betreft de huidige doopkapel, gebouwd in de vorm van een Grieks kruis. De kapel wordt zo ingericht dat hier gebedsdiensten kunnen worden gehouden door christenen van verschillende komaf. Het doopvont die er staat herinnert eraan dat hoe verscheiden kerken en christenen ook kunnen zijn, ze in de doop hun eenheid vinden.

padre Timoteo o.p.

Bron: Parochiebladenservice RKKkerk.nl

Zie ook dossier over het Paulusjaar.

Publicatiedatum: 6 april 2008
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam