• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Slotdocument van Synode gepubliceerd

Rome (RKK) 24 oktober 2015 – Het Italiaanstalige slotdocument (Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
) van de Veertiende Algemene Gewone Assemblee van de Bisschoppensynode is vanavond door de persdienst van de Heilige Stoel gepubliceerd. Het stuk telt 94 paragrafen. Over elk daarvan brachten de 265 synodevaders hun stem uit. Alle paragrafen behaalden de vereiste tweederdemeerderheid, zo blijkt uit de vrijgegeven stemverhoudingen. Het is nog onduidelijk of dat Paus Franciscus op basis van dit document een postsynodale apostolische exhortatie zal schrijven.

Hertrouwd gescheidenen
Drie paragrafen – de nummers Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
– kregen opmerkelijk veel tegenstemmen. Die handelen over de pastorale omgang met katholieken die na een echtscheiding een nieuw burgerlijk huwelijk zijn aangegaan.

Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
zegt dat deze gelovigen niet als geëxcommuniceerden mogen worden behandeld en zoveel mogelijk bij het kerkelijk leven betrokken moeten worden.

Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
zegt onder meer dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen degenen die hun mislukte huwelijk aan zichzelf hebben te danken en degenen die door de partner verlaten zijn.

Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
wijst op de wenselijkheid dat een pastor deze mensen begeleid in een gewetensonderzoek zodat een goed oordeel geveld kan worden over datgene wat “de mogelijkheid van een volledigere deelname aan het leven van de Kerk verhindert”.

'Homoseksuele neigingen'
De synodevaders spreken in Bisschoppensynodes
Relatio Finalis - Synode 2015
(24 oktober 2015)
evenals in het slotstuk van de buitengewone synode van vorig jaar niet over homoseksuelen, maar over “personen met homoseksuelen neigingen”. Deze paragraaf kreeg 221 stemmen voor, 37 tegen en 12 onthoudingen. Wederom wordt elke vorm van “onrechtvaardige discriminatie” van deze personen veroordeeld. Speciale pastorale aandacht moet er zijn voor gezinnen waarbinnen “homoseksuele neigingen” aanwezig zijn.

En verder in paragraaf 76: “Er bestaan absoluut geen gronden op basis waarvan homoseksuele partnerschappen op welke wijze dan ook gelijk of zelfs op afstand analoog zijn aan Gods plan voor huwelijk en gezin. Het huwelijk is heilig, terwijl homoseksuele handelingen tegen de morele natuurwet indruisen. Zij komen niet voort uit een authentieke affectieve en seksuele complementariteit. Onder geen enkele omstandigheid kunnen zij worden goedgekeurd.”

“De Synode vindt het geheel onaanvaardbaar dat lokale Kerken vanwege deze kwestie onder druk worden gezet en dat internationale organisaties alleen hulp bieden aan arme landen op voorwaarde dat zij wetten invoeren die het huwelijk openstellen voor personen van hetzelfde geslacht.”

Publicatiedatum: 24 oktober 2015
Laatst bewerkt: 25 oktober 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam