• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept Bisschoppen VS op tot bevordering van eenheid en cultuur van ontmoeting en dialoog

BRUSSEL (KerkNet) – In zijn langste toespraak sinds zijn aankomst in de Verenigde Staten heeft Paus Franciscus woensdag de Bisschoppen van de VS geloofd voor hun verdediging van het leven en de manier waarop zij het seksueel misbruik met hun nultolerantiebeleid en vaak met grote offers hebben bestreden. Hij was vol lof voor hun inspanningen in de opvang en integratie van migranten. 

De Paus bestempelde migratie als een van de belangrijkste uitdagingen van de moderne tijd. “Momenteel beleven de VS een migratiestroom vanuit Latijns-Amerika, waarmee ook vele van uw bisdommen worden geconfronteerd. De Kerk in de VS beseft als weinige anderen de hoop die leeft in de harten van deze nieuwkomers. Van bij aanvang hebben jullie hun taal geleerd, hun zaak bevorderd, hun bijdrage tot de uwe gemaakt, hun rechten verdedigd, bijdragen tot hun welvaart en het vuur van hun geloof levendig gehouden.” 
Franciscus riep de Bisschoppen op niet bang te zijn, de migranten gastvrij te ontvangen en hen de warmte van de liefde van Christus te schenken. “Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen Amerika en de Kerk zullen verrijken.”

Paus Franciscus bracht in zijn homilie hulde aan het onophoudelijke engagement van de katholieke Kerk in de VS voor het leven en het gezin, dat ook de belangrijkste aanleiding is voor zijn komst naar de VS. Hij verwees naar het maatschappelijke engagement in de sectoren van het onderwijs en de liefdadigheid. “Als Bisschop van Rome, die op oudere leeftijd door God geroepen is, vraag ik u ook om te waken over de eenheid van de universele Kerk.” De Paus vroeg de Bisschoppen om hun vreugde als herders niet te vergeten en om tijd vrij te maken om Christus in gebed te blijven ontmoeten. “Probeer bij uw preken mensen persoonlijk aan te spreken. Streef dialoog na op alle niveaus, ook onderling.” 

De Paus bemoedigde tot nederigheid en vroeg de kerkleiders om collegiaal te zijn en de onderlinge banden te versterken. “Als Bisschop is het onze eerste taak om die eenheid te bestendigen. Daardoor blijft de Kerk ook katholiek, omdat zij open staat voor en in gemeenschap is met alle plaatselijke kerken en met de kerk in Rome. Het is onze taak de eenheid te bewaken, te bewaren, te bevorderen en daarvan te getuigen.” 

De Paus drukte de Bisschoppen op het hart om de hedendaagse uitdagingen moedig tegemoet te treden: “De onschuldige slachtoffers van abortus, kinderen die sterven van honger of door bombardementen, migranten die op zoek zijn naar een betere toekomst, de ouderen en zieken die als een last worden beschouwd, de slachtoffers van terreur, oorlogen, geweld, drugshandel, maar ook het milieu dat door de band van de mens met de natuur wordt verstoord, terwijl God ons het geschenk heeft gegeven om de natuur te beheren. Maar niet minder belangrijk is het evangelie van het gezin, dat ik met u en de hele Kerk in Philadelphia zal verkondigen.” 

Franciscus vroeg de Bisschoppen om aandacht te hebben voor de eenzaamheid verwaarlozing, angst en wanhoop en hij gaf hen tot slot twee raadgevingen: “Verwelkom de migranten en wees steeds herders die dicht bij hun volk staan, in het bijzonder de priesters. Zoek manieren om hun geestelijke groei te bevorderen en zorg ervoor dat zij weerstaan aan de bekoring om notaris of bureaucraat te zijn, in plaats van verkondigers van het moederschap van de Kerk.”

Zie het overzicht in het dossier: Paus Franciscus bezoekt Cuba en VS

Publicatiedatum: 23 september 2015
Laatst bewerkt: 24 september 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam