• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nederlandse versie Laudato Si' te bestellen

Bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland is de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
van Paus Franciscus te bestellen. Het betreft de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen, zoals een trefwoordenregister en registers van de geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. Dit biedt met name voor studiedoeleinden extra gebruiksgemak. De uitgave verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK.

In opdracht van het SRKK is de vertaling tot stand gekomen door de vertaler, drs. H. Kretzers, en de corrector, dr. L. Hendriks, pr., vicerector van Rolduc, waarbij RKDocumenten.nl assistentie heeft verleend. De tekst is geautoriseerd door Mgr. de Korte. De bijlagen van de Nederlandse uitgave zijn onder redactie van RKDocumenten.nl samengesteld. Op de website www.rkdocumenten.nl is de Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
te raadplegen, inclusief de extra zoek- en raadpleegmogelijkheden, die de site voor al haar gepubliceerde documenten te bieden heeft.

Korte samenvatting van de Encycliek (bron: kerknet.be)

De nieuwe Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
 van Paus Franciscus telt zes hoofdstukken. Het eerste heeft aandacht voor de gevaren die de schepping en ons leefmilieu bedreigen, onder meer de milieuvervuiling, de klimaatsverandering, het drinkwatertekort, de aantasting van de biodiversiteit, de uitputting van de bodemrijkdommen, evenals de sociale problemen die daardoor worden veroorzaakt. Het tweede hoofdstuk plaatst de Bijbelse scheppingsleer vanuit een Bijbelse invalshoek in het middelpunt. Vanuit de Bijbelse scheppingsverhalen van het boek Genesis wordt de rol van de mens als beheerder van de schepping centraal geplaatst. 

In het derde hoofdstuk bekritiseert Paus Franciscus de manier waarop de mens vandaag met de schepping omgaat en zichzelf daarin centraal plaatst. Die hoogmoed wordt als de belangrijkste oorzaak van de huidige milieucrisis bestempeld. De Paus roept op tot een omvattende en humane ecologie, waarin sterk de nadruk ligt op de zorg voor het algemene welzijn en de gerechtigheid tussen de verschillende generaties. 

De Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
 geeft in het vijfde hoofdstuk een reeks oriëntaties voor de politiek, de economie en de godsdiensten en besluit in het laatste hoofdstuk met een serie voorstellen voor een 'scheppingsecologie' en twee gebeden: het eerste om te delen met gelovigen van andere godsdiensten en het tweede voor Christenen.

Bestelmogelijkheden

Deze Encycliek, die op 18 juni gepresenteerd werd in het Vaticaan, blijkt in sommige van de direct beschikbaar gestelde talen, zoals het Italiaans, Engels en Frans, een bestseller. Bij LICAP verschijnt binnenkort de Vlaamse editie.

Voor de bestelmogelijkheden van de Nederlandse editie: zie de website rkkerk.nl.

Publicatiedatum: 25 augustus 2015
Laatst bewerkt: 25 augustus 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam