• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus kondigt Wereldgebedsdag voor de Schepping aan

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus roept parochies en gemeenschappen wereldwijd op om voortaan op 1 september, onder bescherming van de patroonheilige Franciscus van Assisi, een 'Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping' te vieren. Hij lanceert zijn oproep in Paus Franciscus - Brief
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
Aan Kard. Turkson (President Iustitia et Pax) en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)
(6 augustus 2015)
aan kardinaal Peter Turkson, de voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax', en kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen.

In Paus Franciscus - Brief
Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
Aan Kard. Turkson (President Iustitia et Pax) en Kard. Koch (President Eenheid van de Christenen)
(6 augustus 2015)
, die vanmorgen door de persdienst van het Vaticaan publiek werd gemaakt, beklemtoont Paus Franciscus dat ook Christenen een rol moeten spelen bij de bestrijding van de ecologische crisis. Daarbij is de herontdekking van onze zorg voor de schepping en de manier waarop Jezus heeft geleefd van fundamenteel belang.

Verwijzend naar zijn encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
herhaalt Paus Franciscus de oproep voor een 'ecologische bekering'. "De jaarlijkse wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping geeft individuele gelovigen en gemeenschappen de kans op een herbevestiging van hun roeping als hoeder van de schepping. Het is een gelegenheid om God te danken voor zijn prachtige werk dat hij aan onze zorg heeft toevertrouwd en om te smeken voor zijn hulp voor de bescherming van de Schepping."

Paus Franciscus vestigt er nog de aandacht op dat de orthodoxe kerken op initiatief van de oecumenische patriarch al langer op deze dag een 'Wereldgebedsdag voor de Schepping' vieren. "Deze gemeenschappelijke viering biedt ons een belangrijke kans om te getuigen van onze eenheid met onze orthodoxe broeders en zusters. Wij leven in een tijd waarin alle Christenen met dezelfde belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd, waarop wij ook samen moeten reageren om meer geloofwaardig en efficiënter te zijn." Paus Franciscus spreekt nog de hoop uit dat ook andere kerken en initiatieven van de Wereldraad van Kerken zich hierbij aansluiten.

Paus Benedictus XVI heeft in 2007 reeds in Italië een gebedsdag voor de schepping ingesteld, zoals hij destijds Paus Benedictus XVI - Homilie
Tijdens de Concelebratie van de Eucharistie
Op de vlakte van Montorso, bij Loreto (Italië) bij gelegenheid van de Agorà van Italiaanse jongeren
(2 september 2007)
.

Publicatiedatum: 10 augustus 2015
Laatst bewerkt: 18 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam