• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Integrale werkvertaling van de Encycliek "Laudato Si'" beschikbaar

RKDocumenten.nl publiceerde kort na het verschijnen in juni 2015 van de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
van Paus Franciscus tal van citaten uit diverse bronnen, aangevuld met eigen vertalingen, zodat in het Nederlandse taalgebied tenminste iets beschikbaar was van deze Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
. Inmiddels is er een integrale werkvertaling gereed, die nu op de site van rkdocumenten.nl gepubliceerd wordt. Op de gebruikelijke manier is de tekst nu te bestuderen, inclusief vele van de aangehaalde documenten.

Deze integrale vertaling naar het Nederlands van de Encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
is niet meer dan een werkvertaling, waarbij samengewerkt is door de redactie van deze site met de vertaler. De vertaler, drs. H. Kretzers, is tevens eindredacteur van de conceptvertaling, waarin de reacties van onze redactie is verwerkt alsmede de door de corrector, dr. L.J.M. Hendriks, pr., vicerector van het seminarie Rolduc, aangeleverde aanpassingen.
Nadat het SRKK, Utrecht, de definitieve en geautoriseerde vertaling, gebaseerd op deze werkvertaling, voor Nederland vastgesteld heeft (en daarna als boekwerkje zal publiceren in de serie "Kerkelijke Documentatie") zal ook deze webversie daaraan aangepast worden. Teksten, zoals op deze site gevonden, kunnen dus in de definitieve versie nog anders geformuleerd worden.
Buiten deze vertaling wordt voor Vlaanderen een eigen vertaling gemaakt, die, naar verluid, aanvang september zal gepubliceerd worden.
Er wordt nog gewerkt aan een eigen, voor deze site, ontwikkelde trefwoordenlijst bij deze werkvertaling. Op het moment is de trefwoordenlijst dus nog niet volledig en aan wijziging onderhevig. Deze en alle overige 'verrijkingen' van de tekst wijken enigszins af van de officiële publicatie, omdat zij conform de voor deze website, onder auspiciën van Stg. InterKerk ontwikkelde, techniek gepresenteerd worden. Tekstinhoudelijk is echter alles conform de bedoeling van de oorspronkelijke uitgave.

Een donatie, om dit werk van vrijwilligers, verder mogelijk te maken, is van harte welkom. De site is als lekeninitiatief volledig afhankelijk van uw giften. U kunt gebruik maken van de donatiemogelijkheid op deze site. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw gift. Stg. InterKerk, verantwoordelijk uitgever van deze website, heeft de ANBI-status.}

Publicatiedatum: 15 augustus 2015
Laatst bewerkt: 15 augustus 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam