• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus vraagt vergiffenis aan de inlandse bevolking van Bolivia

Hij vroeg de autochtone bevolking van Bolivia bij het begin van zijn bezoek aan dit land “niet alleen vergiffenis voor de beledigingen vanwege de Kerk” maar stelde aan de sociale volksbewegingen ook drie belangrijke taken voor, waaronder integrale ecologie.

Vraag om vergeving

Eén van de sterke momenten van deze toespraak is de passage waarin hij in het voetspoor van de heilige Johannes Paulus II, vergeving vraagt: “Ik vraag nederig vergiffenis, niet alleen voor de beledigingen vanwege de Kerk zelf, maar voor de misdaden tegen de inlandse bevolking ten tijde van wat men de verovering van Amerika noemt”.

De Paus herinnert echter ook aan de heilige bisschoppen, priesters en kloosterlingen die het Evangelie met zachtmoedigheid hebben gebracht: “Ik vraag u allen, gelovigen en ongelovigen, u ook de vele bisschoppen, priesters en leken te herinneren die de Blijde Boodschap van Jezus moedig en zachtmoedig, respectvol en vredelievend verkondigden en verkondigen; ik wil die kleine zusters niet vergeten die de arme wijken in de anonimiteit dragen, door er de boodschap van vrede en rechtvaardigheid te brengen en die tijdens hun leven aangrijpende werken hebben nagelaten ter bevordering van de mens en de liefde, dikwijls onder de inlandse bevolking of samen met haar volksbewegingen, zelfs tot in het martelaarschap”.

De Paus herinnert ook onder meer aan jezuïeten die de inlandse bevolking ten koste van hun leven hebben verdedigd: “En met deze vraag om vergiffenis en omwille van de rechtvaardigheid, wil ik ook dat wij de priesters en bisschoppen gedenken die zich met de kracht van het kruis en met klem verzet hebben tegen de logica van het zwaard. Er was zondigheid, er was zondigheid, en overvloedig, maar er werd niet om vergeving gevraagd, daarom doen wij het. Maar waar zonde was, waar zonde in overvloed was, daar was ook de genade overvloedig, door die mensen die voor de inlandse bevolking de gerechtigheid hebben verdedigd”.

“De Kerk, haar zonen en dochters, maken deel uit van de identiteit van de Latijns Amerikaanse volken, zei de Paus. Een identiteit, die bepaalde machthebbers, hier zoals elders, willen uitwissen, misschien omdat ons geloof revolutionair is, omdat ons geloof de tirannie uitdaagt van de afgod van het geld”.

Een volkenmoord in optocht

Gisteren bracht de Paus eer aan een martelaar van de dictatuur, de jezuïet Luis Espinal, vermoord op 21 maart 1980, en uitte hij nogmaals zijn bezorgdheid voor de martelaars van Latijns Amerika. Hij klaagde ook het martelaarschap aan – een “volkenmoord in optocht” - van de Christenen in het Oosten: “Vandaag zien wij beangstigd hoe velen van onze broeders in het Midden Oosten en op andere plaatsen van de wereld vervolgd worden, gemarteld, vermoord voor hun geloof in Jezus. Ook dat moeten wij aanklagen: in deze derde wereldoorlog die wij her en der meemaken, is een soort van volkenmoord gaande die moet ophouden”.

Maria als voorbeeld

“Laten wij beginnen met te erkennen dat verandering nodig is.” “U bent zaaiers van verandering”: “Laten wij onbevreesd zeggen: wij willen verandering, echte verandering, verandering van structuren”. Hij verbindt deze oproep met ieders verantwoordelijkheid: “Ik durf u zeggen dat de toekomst van de mensheid in grote mate in uw handen ligt”.

Hij stelt dit alternatief voor: “Het is onmisbaar dat de volken en hun sociale organisaties, bij het opeisen van hun legitieme rechten, aan een alternatief werken voor een globalisering die uitsluit. U bent zaaiers van verandering. Moge God u de moed, de vreugde, de volharding en bezieling geven om te blijven zaaien”.

De Paus verwijst naar de Maagd Maria als voorbeeld: “Maria is een teken van hoop voor de volken die onder barensweeën lijden tot gerechtigheid ontkiemt. Ik bid de Heilige Maagd van de Karmel, patrones van Bolivia, dat Zij er zou voor zorgen dat onze ontmoeting een kiem van verandering zou zijn”.

Geen recept

“Moge de kreet van de uitgeslotenen in Latijns Amerika en elders gehoord worden”, luidt de wens van de Paus en hij herinnert aan de drie sacrale rechten: werk, woonst, aarde. Hij klaagt de “nieuwe kolonisaties” aan. “Ons geloof klaagt de tirannie aan van de afgod van het geld”, insisteert hij.

De Paus benadrukt tegelijk dat er geen recept is en dat de Kerk niet het monopolie heeft: “verwacht geen recept van de Paus. Noch de Paus noch de Kerk hebben het monopolie om de sociale realiteit te interpreteren noch het monopolie om oplossingen te geven voor de hedendaagse problemen”. Hij zegt ook: “De globalisering van de hoop (...) moet de plaats innemen van de globalisering van uitsluiting en onverschilligheid!”.

De drie voorstellen van de Paus

“Ik zou tenslotte willen dat wij samen denken aan de belangrijke taken op dit historische ogenblik.” “De eerste is de economie ten dienste stellen van de volken. Laten wij NEE zeggen tegen een economie van uitsluiting en onrechtvaardigheid waar het geld heerst in plaats van te dienen. Deze economie is dodelijk. Deze economie sluit uit. Deze economie vernietigt moeder aarde.”

“De tweede is onze volken verenigen op de weg van vrede en rechtvaardigheid (...). Laten wij NEE zeggen tegen de oude en nieuwe vormen van kolonisatie. Laten wij JA zeggen aan de ontmoeting tussen de volken en culturen. Zalig degenen die vrede bewerken”, verklaart de Paus.

Integrale ecologie

Derde punt: De Paus breekt een lans voor de ecologische zaak, in het spoor van Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
: “De derde taak, misschien de belangrijkste die wij vandaag op ons moeten nemen, is moeder aarde te verdedigen. Het gemeenschappelijk huis wordt leeg geroofd, vernield, er wordt ongestraft de draak mee gestoken. Gebrek aan wilskracht om haar te verdedigen, is een zware zonde”.

“De aarde wordt gekastijd, volken en mensen gaan haast als wilden te werk.” De Paus citeert een Kerkvader die sprak over “de vuilnishoop van de duivel”.

Het laatste punt van de toespraak van de Paus is een uitnodiging tot actie: “De toekomst van de mensheid ligt niet alleen in de handen van de grote leiders, van grootmachten en de elite”.

Vert. Maranatha-beweging
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 15 juli 2015
Laatst bewerkt: 15 juli 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam