• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus in Bolivia: Eerder bruggen bouwen dan muren

Na drie dagen in Ecuador, de eerste etappe van zijn apostolische reis in Latijns Amerika, kwam de Paus woensdag 8 juli 2015 aan in Bolivia. Op deze “gezegende grond”, waar Evo Moralès president is, deed de Paus een oproep tot dialoog om conflicten te vermijden.

Op de hoogste vliegveld ter wereld, op meer dan 4.000 meter hoogte, werd de Paus ontvangen door de Boliviaanse president Evo Moralès en met militaire eer. Met sterke politieke accenten, benadrukte de president dat het Christendom en de sociale revolutie elkaar in meerdere objectieven ontmoeten: eenheid, offer, naastenliefde, veroordeling van het egoïsme, de wil om misbruik en vernedering van de mens te bestrijden. “Meermaals in de geschiedenis werd de Kerk gebruikt voor overheersing, subversie en verdrukking. Vandaag ontvangt het Boliviaanse volk u met vreugde en hoop en heet het u welkom als hoogste vertegenwoordiger van de katholieke Kerk, die naar Bolivia komt om de bevrijding van ons volk te ondersteunen”, zo sprak Evo Moralès tot de Paus, zonder er vergeten aan te herinneren dat Bolivia een land is “dat zijn toegang tot de zee ontnomen werd”, een terugkerende politieke eis en bron van spanningen met de buurlanden.

Schoonheid en eenheid in de verscheidenheid

Paus Franciscus nam vervolgens het woord, zich erover verheugend “te zijn in dit land van een uitzonderlijke schoonheid, in zijn verschillende streken door God gezegend : de hoogvlakte, de valleien, het Amazonegebied, de woestijnen, de onvergelijkbare meren (…), in dit vaderland dat zich vreedzaam noemt, dat de cultuur van de vrede en het recht op vrede bevordert”. Volgens de Paus is Bolivia “een land dat gezegend is in zijn inwoners, met zijn bonte culturele en etnische realiteit, wat een grote rijkdom en permanente oproep is tot wederzijds respect en dialoog: autochtone volken, duizenden jaren oud en hedendaagse autochtone volken (…) om schoonheid en eenheid te geven aan de verscheidenheid”.

Herinnerend aan het belang om zorg te dragen voor de jongsten (de toekomst van een samenleving) en de bejaarden (het geheugen), verlangde Paus Franciscus “de roeping van de leerlingen van Christus aan te moedigen om de vreugde van het Evangelie door te geven, om het zout van de aarde te zijn en het licht van de wereld”, zonder nochtans “de voorkeursoptie” van de Kerk voor de uitgestoten mens te vergeten.

Algemeen welzijn niet verwarren met welzijn

Een beetje later, deed de Paus tot de Boliviaanse burgerlijke autoriteiten in La Paz, een oproep om zich in te zetten voor het “algemeen welzijn”, niet te verwarren met “welzijn” dat “uitsluitend naar materiële overvloed verwijst, tot egoïsme neigt, tot verdediging van partijbelangen, dat niet aan de anderen te denken en zich laat meeslepen door de consumptiementaliteit”. “Het algemeen welzijn daarentegen, staat boven de som van de eigen belangen (…) en omvat al wat aan een volk samenhang geeft: gemeenschappelijke objectieven, gedeelde waarden, idealen die de blik helpen verheffen boven de individuele horizonten”.

Paus Franciscus riep de landen ook op niet “op zichzelf te plooien” en nu bepaalde spanningen de huidige relaties tussen Bolivia en Chili aanwakkeren, herinnerde hij eraan dat “om conflicten te vermijden tussen volken die elkaars broeder zijn, en om bij te dragen tot een openhartige dialoog over de problemen, vandaag diplomatieke onderhandelingen met de buurlanden onmisbaar zijn”. “Ik denk aan de zee”, zei de Paus los van zijn tekst. “Dialoog is onmisbaar. Men dient eerder bruggen te bouwen dan muren op te trekken. Alle onderwerpen, hoe stekelig ook, hebben gemeenschappelijke, redelijke, evenwichtige en duurzame oplossingen”.

De Kerk, dienares van het licht van het Evangelie

In deze toespraak legde de Heilige Vader tevens de nadruk op de uitdaging van de eenheid door solidariteit en verantwoordelijkheid, op de eenheid en de ontwikkeling van de samenleving en op integratie. “Op deze grond waar uitbuiting, inhaligheid, vele vormen van egoïsme en sektarische perspectieven duisternis over zijn geschiedenis brachten, kan vandaag de tijd van de integratie aanbreken. Vandaag kan Bolivia nieuwe culturele syntheses creëren.” En daar heeft de Kerk een belangrijke rol te spelen. Zo zijn Christenen “geroepen gist te zijn te midden van het volk”, “hun eigen boodschap aan de samenleving” te geven. “Het licht van het Evangelie van Christus is geen eigendom van de Kerk, zij is er eerder dienares van opdat dit licht de uiteinden van de wereld zou bereiken.” De Heilige Vader deed dus een oproep om “de specifieke rol van de godsdiensten voor de ontwikkeling van de cultuur te erkennen en de weldaden die zij aan de samenleving kunnen geven”.

Integrale ecologie

Tijdens deze toespraak had Paus Franciscus het tevens over de noodzaak om  "de basis voor een integrale ecologie te leggen, die duidelijk alle menselijke dimensies omvat voor de oplossing van de zware sociale problemen en milieuproblemen van onze dagen”. “Omdat alles met elkaar verband houdt, hebben wij elkaar nodig.” “Als de politiek zich laat beheersen door financiële speculatie of als de economie zich uitsluitend conformeert aan het technocratisch en utilitaristisch paradigma van de maximale productie, zal men de grote problemen die de mensheid treffen zelfs niet kunnen begrijpen en nog minder oplossen.”

bron: o.a. Radio Vaticaan
Vert. Maranatha-gemeenscha
p

Publicatiedatum: 15 juli 2015
Laatst bewerkt: 18 juli 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam