• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus in de gevangenis van Palmasola, Bolivia

De Paus moedigde de menigte gevangenen aan elkaar onderling te helpen en het “spel van de duivel” niet mee te spelen dat bestaat in verdeeldheid, versplintering. “Helpt elkaar! Wees niet bang elkaar te helpen. De duivel zoekt ruzie, rivaliteit, verdeeldheid, versplintering. Doe niet mee aan dat spel. Strijd om vooruit te gaan”, luidde de oproep van Paus Franciscus tot de gevangenen in Palmasola. Hij bracht er meer dan een uur door en stelde zich voor als zondaar onder de zondaars.

Op de laatste dag van zijn bezoek aan Bolivia, begaf hij zich naar de heropvoedingsinstelling Santa Cruz-Palmasola, die bekend staat voor overbevolking en gewelddadigheid. Vier gevangenen op vijf wachten er op een uitspraak van het gerecht.

Maar in Palmasola worden met succes ook modaliteiten van samenleven in praktijk gebracht van gevangenen met hun familie: sector PC-4, die de Paus bezocht, staat open voor bezoek en telt ongeveer 2.800 personen, onder wie kinderen tot de leeftijd van 6 jaar die er met hun moeder wonen – en die met hun gezin (1.500 personen per dag) kunnen samenwonen in een soort van dorp dat door de gevangenen zelf, onder leiding van het personeel, beschermd en bestuurd wordt.

Paus Franciscus werd uitbundig ontvangen en verwelkomd door de gevangenisdirecteur, de aalmoezenier en de bisschop die verantwoordelijk is voor gevangenispastoraal, Mgr. Jesus Juarez Parraga SDB. Hij ontving enkele tientallen gevangenen en hun kinderen. Daarna begaf hij zich naar het sportterrein voor de mannen van PC-4.

De officiële verwelkoming werd gevolgd door die van drie gevangenen – twee mannen en een vrouw die onder tranen verklaarde: “Paus Franciscus, wij houden van u”. De Paus dankte hen voor hun ontvangst: “Ik kon Bolivia niet verlaten zonder u ontmoet te hebben, zonder met u het geloof en de hoop te delen die komen van de liefde op het kruis”.

“Degene die voor u staat, is een vergeven man. Een man die van zijn vele zonden gered werd en wordt. Zo ben ik bij u. Veel meer heb ik u niet te bieden, maar wat ik heb en waarvan ik hou, ja, dat wil ik u geven, ja, dat wil ik met u delen: Jezus Christus, de barmhartigheid van de Vader”. Om hen in hun beproeving te steunen, gaf de Paus de aanbeveling van het persoonlijk en gezamenlijk gebed: “Twee bewegingen, twee activiteiten die samen een net vormen ter ondersteuning van het leven en de hoop. Dat net steunt ons bij wanhoop en stimuleert ons om door te gaan. Een net dat het leven, het uwe en dat van uw dierbaren schraagt”.

“En wanneer wij ons soms triest voelen, ziek, terneergeslagen, nodig ik u uit naar het gelaat van de gekruisigde Jezus te kijken. In Zijn blik kunnen wij allemaal plaats vinden. Wij kunnen Hem allemaal onze kwetsuren geven, ons verdriet evenals onze fouten en zonden (…). In Zijn wonden vinden de onze een plaats (…) om verzorgd, gewassen, getransformeerd te worden, om te verrijzen”.

Sprekend over de actuele problemen – overbevolking, de traagheid van het gerecht, het ontbreken van bezigheidstherapieën en een rehabilitatiepolitiek, het geweld – benadrukte hij de verantwoordelijkheid van de gevangenen zelf: “het samenleven hangt grotendeels van u af … helpt elkander. Wees niet bang elkaar te helpen. De duivel zoekt rivaliteit, verdeeldheid, versplintering. Doe niet mee aan zijn spel. Strijd om vooruit te gaan”.

De Paus wenste ook dat het gevangenispersoneel zijn taak uitoefent “om te verheffen, niet om te verlagen; om waardigheid te geven en niet te vernederen; om aan te moedigen en geen leed te veroorzaken”. “Alstublieft, ik vraag u voor mij te blijven bidden want ook ik heb mijn fouten en moet boete doen”, besloot hij.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 15 juli 2015
Laatst bewerkt: 15 juli 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam