• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Welke wereld laten we de volgende generaties na

ROME (KerkNet) – In zijn vandaag verschenen Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
] roept Paus Franciscus gelovigen en alle mensen van goede wil op tot sterkere zorg voor de schepping en maant hij aan om onze wegwerpcultuur in te ruilen voor een nieuwe levensstijl. De leidraad is de vraag welke aarde wij aan onze kinderen en de volgende generaties willen nalaten. De Paus stelt de Heilige Franciscus als model voor de zorgzame en beschermende omgang met de natuur. 

Paus Franciscus is in zijn Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
kritisch voor de omgang van de mens met zijn leefmilieu. Hij vervuilt de aarde, put de bodemrijkdommen uit en is onmiskenbaar verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Wij kunnen de huidige klimaatcrisis niet oplossen door slechts oog te hebben voor de symptomen. Wij moeten ons ernstig en eerlijk buigen over de oorzaken van de ecologische crisis en bewust worden van de broosheid van de aarde, de vaak negatieve gevolgen van bepaalde technologieën en de eigen, onvervangbare waarde van elk schepsel. 

De zorg voor de aarde is ons allen toevertrouwd. Paus Franciscus benadrukt in hzet bijzonder de grote verantwoordelijkheid van de politiek die er niet in is geslaagd om globale akkoorden af te sluiten die betekenisvol en efficiënt zijn. Politieke leiders hebben nood aan een gemeenschappelijk project en een globaal perspectief. 

Evangelie van de Schepping

De leidraad van deze Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
van Paus Franciscus is de joods-christelijke scheppingsvisie, waarin de mens de zorg voor de aarde krijgt toevertrouwd, waarin alle schepselen met elkaar verbonden zijn en waarbij de natuur een collectief goed is dat aan de hele mensheid is toevertrouwd en waarvoor wij allen verantwoordelijk zijn. Het verhaal van de schepping is fundamenteel voor onze bezinning over de relatie tussen de mens en de andere schepselen en over het onevenwicht dat door de zonde voor de hele schepping is veroorzaakt. "Het menselijke bestaan berust op drie fundamentele relaties: de relatie met God, met de naaste en met de aarde. Volgens de Bijbel zijn deze drie fundamentele relaties verstoord, niet enkel uiterlijk, maar ook innerlijk en die breuk is de zonde. De mens kreeg de aarde toevertrouwd om te beheren, niet om te vernietigen." 

Franciscus grijpt voor de fundering en uitwerking van zijn scheppingstheologie niet enkel terug naar de Bijbel, met in het bijzonder ook het scheppingsverhaal. Ook de christelijke traditie, katholieke en andere theologen, uitspraken van de oecumenische patriarch Bartholomeus en zelfs de islamitische mysticus Ali Al-Khawas zijn een bron van inspiratie. "Jezus nodigt ons uit om de broederlijke relatie te erkennen van God met alle schepselen." Vanuit die Bijbelse visie maant hij aan tot een ecologische bekering, waarbij de mens van heerser opnieuw tot beheerder van de schepping wordt. 

De ecologische crisis

Franciscus is niet mals voor de moderne consumptiementaliteit, waarbij de aarde en haar bodemrijkdommen naar believen worden verbruikt en geplunderd. "Technologie is niet neutraal." Door het moderne antropocentrisme beseffen wij niet langer de plaats van de mens in de wereld en zijn relatie met de natuur. Paus Franciscus verwijst naar de vervuiling en klimaatverandering, het gebrek aan zuiver water, het verlies van de biodiversiteit, de achteruitgang van de kwaliteit van leven, de planetaire ongelijkheid en het onvermogen van de mens en haar leiders om op passende en afdoende wijze op deze ecologische crisis te reageren. De klimaatcrisis is een wereldwijd probleem met ernstige gevolgen voor het milieu, het samenleven, de economie, de verdeling van goederen en de politiek. De bescherming van het klimaat vormt een van de belangrijkste uitdagingen van de mensheid." Bovendien treft die klimaatcrisis hele bevolkingsgroepen en is zij een van de oorzaken van de migratie. 

Paus Franciscus beklemtoont dat de toegang tot drinkbaar water een fundamenteel en universeel recht is. Hij waarschuwt ook dat wij de gevolgen van het verlies van de biodiversiteit voor de toekomst niet kunnen inschatten. "Alle schepselen en het geschapene is met elkaar verbonden en wij hebben elkaar nodig." Hij wijst ook op de gevolgen van het huidige ontwikkelingsmodel en stelt vast dat de groei van de voorbije twee eeuwen niet in een algemene en universele verbetering van de levenskwaliteit resulteerde. Daarbij verwijst hij naar de verspilling van energie en water, evenals de impact van de technologische vooruitgang op het milieu en de gezondheid. "Het ontbreekt ons aan een cultuur en leiderschap, evenals de bereidheid om onze levensstijl, onze productie en onze consumptie te veranderen. De bescherming van het ecosysteem is een urgente opdracht."

Aanbevelingen en actieplan

Paus Franciscus erkent dat het niet eenvoudig is om oplossingen te vinden en om tot een akkoord te komen om de ecologische crisis te beëindigen. De verandering van levensstijl en een mentaliteitsverandering van individuen volstaat niet om het tij te keren. Er is nood aan internationaal politiek leiderschap met een gemeenschappelijk project en een globaal perspectief, waarbij politici bereid zijn om niet enkel de eigen belangen van hun land te verdedigen. Dat vereist ook een eerlijke en transparante politiek, die streeft naar een integrale ontwikkeling, een transparante politiek en waarbij geen ruimte wordt gelaten aan corruptie. Wij hebben nood aan een nieuwe economie, die sterker aandacht heeft voor ethische principes en regels voor financiële speculatie en waarbij de zorg voor het milieu ook een impact heeft op de regels van de markt. 

Franciscus pleit tevens voor een dialoog tussen geloof en wetenschap, waarbij het geloof de zorg voor het samenleven, opoffering en schoonheid kan inbrengen. Franciscus maant aan tot een ecologische bekering, waarin opvoeding en onderwijs en een 'ecologische spiritualiteit' fundamenteel zijn. Het vereist een andere levensstijl, een nieuw verbond tussen de mensheid en zijn leefomgeving, soberheid, het overwinnen van geweld, uitbuiting en egoïsme en de herontdekking en viering van de relatie tussen het geschapene en de band met de Schepper. Dat kan helpen om de oneindige schoonheid van God en zijn schepping te herontdekken, van waaruit wij ons ook innerlijk kunnen laten veranderen en onze relatie met de schepping kunnen herstellen.

Publicatiedatum: 18 juni 2015
Laatst bewerkt: 18 juni 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam