• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Statuten van Pauselijke misbruikcommissie gepubliceerd

(Katholiek Nieuwsblad) - Het Vaticaan heeft de statuten gepubliceerd van de Pauselijke Commissie ter bescherming van Minderjarigen.

Die waren in april door Paus Franciscus 'ad experimentum' goedgekeurd voor een periode van drie jaar, meldt CWN op grond van de Vaticaanse persdienst VIS.

Vergeving vragen

In het begeleidend schrijven stelt de Paus dat het doel van de nieuwe commissie is "de bescherming van de waardigheid van minderjarigen en kwetsbare volwassenen te bevorderen, met behulp van vormen en methoden, in overeenstemming met de aard van de Kerk, die zij het meest geschikt acht." "Veel pijnlijke daden hebben in de hele Kerk geleid tot een diepgaand gewetensonderzoek en leiden ons ertoe vergeving te vragen aan de slachtoffers en aan onze samenleving voor de schade die is veroorzaakt", schrijft de Paus.

Vertrouwen hersteld

Hij heeft kardinaal Sean O'Malley benoemd tot voorzitter van de commissie. De aartsbisschop van Boston geniet een goede reputatie omdat hij in het Amerikaanse bisdom het vertrouwen wist te herstellen na het vertrek van kardinaal Law vanwege een reeks van misbruikschandalen.

Aanpassingen mogelijk

De statuten van de commissie zijn 'ad experimentum' goedgekeurd voor een periode van drie jaar waarna eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan. De commissie krijgt een breed mandaat om richtlijnen op te stellen en bisdommen en religieuze gemeenschappen te begeleiden.

Geheimhouding

De commissie bestaat uit te hoogste achttien leden, die door de Paus voor een periode van drie jaar worden benoemd. De commissie komt tweemaal per jaar bijeen en de leden zijn geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de informatie die zij bij hun werkzaamheden verkrijgen.

Zie ook brief Paus Franciscus van 02-02-2015: Paus Franciscus - Brief
Over de Pauselijke Commissie ter bescherming van minderjarigen
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties en de Oversten van de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven
(2 februari 2015)

Publicatiedatum: 10 mei 2015
Laatst bewerkt: 10 mei 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam