• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Klimaatconferentie in het Vaticaan pleit voor duurzame ontwikkeling

ROME (KerkNet/I.Media) – In de slotboodschap van de klimaatconferentie in het Vaticaan, die plaats vond in het vooruitzicht van de publicatie van de Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
van Paus Franciscus, wordt gepleit voor meer investeringen in een duurzame economie. "De klimaatsverandering is een wetenschappelijk feit en de bestrijding daarvan is een morele en religieuze plicht voor de mensheid." De deelnemers onderstrepen nog dat de klimaatconferentie van het najaar in Parijs misschien een laatste kans betekent voor echte en krachtige maatregelen tegen de opwarming van de aarde.

Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties zei in zijn toespraak dat de wereldgemeenschap de steun van de Kerken nodig heeft in de strijd tegen de klimaatsverandering. "Te vaak al werd actie tegen de klimaatsverandering uitgesteld en soms zelfs tegengehouden. Sommigen ontkennen de wetenschappelijke feiten, anderen voelen zich verlamd. Sommigen blijven liever blind voor de oorzaken."

Dr. Olav Tveit, de algemene secretaris van de Wereldraad van Kerken, benadrukte dat politici veel te vaak aan kortetermijnpolitiek doen. "Te vaak ontbreekt het hen aan een visie die mensen kan bevrijden en die kracht van verandering kan worden." Volgens de secretaris van de Wereldraad is er ook een soort spijtbetuiging van de Kerken nodig, omdat zij te lang hebben nagelaten om kritische vragen te stellen bij de niet-duurzame ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde samenleving, met zijn gewetenloze consumptie van natuurlijke rijkdommen en het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen. Kerken moeten deze zonden uit het verleden erkennen, om vandaag geloofwaardig te kunnen zijn."

Tveit zei nog dat de gevolgen van de klimaatsverandering ons met de neus op de feiten drukken en een aansporing moeten zijn tot verandering. "Met de Wereldraad van Kerken roepen wij op tot actie en bindende verdragen tussen de naties waarin zij zich engageren voor verandering."

Zie ook de berichten:

Publicatiedatum: 30 april 2015
Laatst bewerkt: 30 april 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam