• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een dringende oproep van de Paus tot verzoening binnen de Kerkgemeenschap

"Wij zouden de boodschap van het kerstfeest en de symbolische taal van het heilig Jaar in volgend bescheiden woord kunnen samenvatten: 'Komt broeders, komt'." - Met deze zin begon Paus Paulus zijn homilie op de Kerstnacht 1974, bij de plechtige opening van het heilig Jaar in de stad Rome. Kort daarvoor - op 8 december - had hij een H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Paterna cum benevolentia
Over de verzoening binnen de Kerk
(8 december 1974)
gepubliceerd, gericht tot alle katholieken, gewijd aan één aspect van de verzoening en de eensgezindheid : de vrede binnen de Kerkgemeenschap.

De pers heeft aan dit schrijven nauwelijks aandacht besteed. Misschien is de H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Paterna cum benevolentia
Over de verzoening binnen de Kerk
(8 december 1974)
, die op sommige plaatsen streng klinkt en niet vrij is van een zekere dramatiek, daar ietwat hard aangekomen. De Paus zegt dit trouwens zelf tegen het einde van zijn schrijven. Vandaar een zeker gevoel van ge­geneerdheid, vooral dan wanneer men deze ernstige passages uit hun context licht.

De H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Paterna cum benevolentia
Over de verzoening binnen de Kerk
(8 december 1974)
ademt nochtans een sfeer van hoop en vrede, van geloof en vertrouwen in de toekomst van de Kerk. En vooral, het gaat om één der centrale bekommernissen van Paulus VI, waarop hij vaak terugkeert en die hij "een van de lasten noemt van het zwaar apostolisch ambt dat hem is toevertrouwd". In zijn toespraak van 1 januari 75 - Vredesdag - komt hij op zijn H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Paterna cum benevolentia
Over de verzoening binnen de Kerk
(8 december 1974)
terug met de woorden: "In de naam van Jezus Christus, smeken wij u H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Paterna cum benevolentia
Over de verzoening binnen de Kerk
(8 december 1974)
te willen overwegen... opdat allen en elk afzonderlijk hun vernieuwde en loyale bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van de Kerk, in een geest van kinderlijkheid, deemoed en op positieve wijze".[985||

Wij publiceren daarom de integrale H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Paterna cum benevolentia
Over de verzoening binnen de Kerk
(8 december 1974)
en hebben daarbij de goede hoop dat hij gelezen wordt met dezelfde ernst en sereniteit waarmee hij is geschreven. Een brief over binnenkerkelijke verzoening kan moeilijk als wapen gehanteerd worden tegen welke tegenstander dan ook.

Ziehier de grote lijnen :

  • door de wil van haar Stichter, Jezus Christus is de Kerk de geprivilegieerde 'plaats' van verzoening van de mensen met God en met elkaar en is ze zuurdeeg voor de verzoening van de hele wereld;
  • dit kenmerk van de Kerk en deze roeping worden hier en daar verduisterd door innerlijke onenigheid, waarbij aan het geloof, de liefde en de organische eenheid van de Kerkgemeenschap te kort wordt gedaan;
  • opdat het heilig Jaar vrucht zou dragen op alle terreinen van het bestaan, nodigt Paus Paulus herders en gelovigen uit, om in de schoot van de Kerk een 'dynamiek en ethiek van de verzoening' tot ontwikkeling te brengen, steunend op een hernieuwde trouw aan de heilige Geest en aan het gemeenschappelijk geloof. Dit ligt overigens geheel in de lijn van het pe­nitentiëel karakter van het heilig Jaar, want 'er is geen verzoening te denken zonder een dosis prijsgave van zichzelf'.

Publicatiedatum: 8 december 1974
Laatst bewerkt: 7 april 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam