• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: "Kerk moet zich bevrijden van de kwaal van het misbruik"

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus heeft een Paus Franciscus - Brief
Over de Pauselijke Commissie ter bescherming van minderjarigen
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties en de Oversten van de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven
(2 februari 2015)
gestuurd aan alle voorzitters van Bisschoppenconferenties en de oversten van kloosters en instituten van godgewijd leven. Daarin vraagt hij hun volledige medewerking met de Pauselijke Commissie ter bescherming van Minderjarigen voor de bestrijding van Seksueel misbruik van kinderen, die vrijdag voor het eerst samenkomt. "Samen moeten wij al het mogelijke doen om deze kwaal te stoppen." De commissie werd een jaar geleden door de Paus opgericht om voorstellen te doen en initiatieven te nemen voor de bescherming van kinderen en kwetsbare jongeren. De commissie brengt enkele specialisten uit de hele wereld samen die eerder al hun sporen verdienden bij de strijd tegen seksueel misbruik, evenals enkele slachtoffers van misbruik onder wie de Ierse Marie Collins.

In zijn Paus Franciscus - Brief
Over de Pauselijke Commissie ter bescherming van minderjarigen
Aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties en de Oversten van de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven
(2 februari 2015)
schrijft de Paus dat hij sterk bewogen is door zijn ontmoeting van in juli 2014, met enkele slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. "Ik werd aangegrepen door de ernst van hun lijden, maar eveneens door de grote kracht van hun geloof. Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat de kerk al het mogelijke moet doen om komaf te maken met deze kwaal en wegen van verzoening en genezing moet gaan met diegenen die werden misbruikt."

Franciscus is ervan overtuigd dat deze commissie, die in december met enkele leden werd versterkt om de wereldkerk beter te vertegenwoordigen, een belangrijk en efficiënt instrument kan zijn om de strijd tegen misbruik op alle niveaus te stimuleren en te doen vooruitgaan. Hij vraagt dat de Kerk inspanningen doet zodat het voor ouders duidelijk is dat zij al het mogelijke doet om haar kinderen te beschermen. "In het ambt kan er geen plaats zijn voor diegenen die kinderen misbruiken. Het is de verantwoordelijkheid van diocesane bisschoppen en hogere oversten om de veiligheid van minderjarigen en kwetsbare volwassenen in parochies en alle andere kerkelijke instellingen te garanderen. De Kerk heeft tevens de taak om het mededogen van Jezus te tonen aan alle slachtoffers van misbruik en hun families, onder meer via psychologische bijstand en geestelijke zorg." Tot slot maant hij bisschoppen en andere verantwoordelijken nog aan om slachtoffers van misbruik en hun families te ontmoeten, te beluisteren en hen om vergiffenis te vragen.

Publicatiedatum: 5 februari 2015
Laatst bewerkt: 5 februari 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam