• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Honderdste Bidweek voor de Eenheid

BRUSSEL (RKnieuws.net) - Voor de honderdste keer vindt van 18 tot 25 januari de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen plaats. Het initiatief dateert uit een tijd toen de samenwerking tussen de verschillende Kerken volstrekt niet vanzelfsprekend was.

Kerk + Leven sprak met Johan Bonny, priester van het bisdom Brugge, staflid van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen, over de stand van zaken wat betreft de dialoog tussen de Kerken.

Voor Bonny blijft de Gebedsweek voor de Eenheid wezenlijk in de oecumenische beweging. Het initiatief is in sommige landen het enige jaarlijks weerkerende oecumenisch initiatief.

Bonny: "Oecumene heeft een ziel en is bijgevolg geworteld in het gebed. Anderzijds zijn de vandaag voorliggende vragen onmoemelijk complexer dan veertig jaar terug. Toen was het Westen nog niet zo geseculariseerd als nu. Ook vele morele vragen stellen zich inmiddels scherper".

Eén van de grote verdiensten van de dialoog is volgens Bonny de wederzijdse erkenning van elkaars doopsel. Toch wordt in bepaalde gemeenschappen nog herdoopt. Een ander oecumenisch probleem vandaag vormen volgens Bonny de zogenaamde evangelicale bewegingen. Zij blijven meestal weg van de oecumenische initiatieven.

De meest opvallende gebeurtenis van het voorbije jaar op oecumenisch vlak was ongetwijfeld de theologische dialoog tussen de katholieke Kerk en de orthodoxe Kerken in het Italiaanse Ravenna. Het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Kerkelijke Communio, Conciliariteit en Gezag
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk (Ravenna Document van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
(14 oktober 2007)
dat in Ravenna werd goedgekeurd is zeer belangrijk, aldus Bonny, omdat het de basis legt en het kader schetst voor het verdere gesprek tussen katholieken en orthodoxen over de structuren van eenheid in de Kerk en over de rol van de paus daarin. De orthodoxen sluiten het primaatschap van de paus niet uit maar staan erop dat dit primaatschap wordt uitgeoefend in collegialiteit.

Voor Johan Bonny is de dialoog met de orthodoxen de belangrijkste van allemaal. "Als het lukt met de orthodoxen, dan hebben ook andere dialogen een toekomst". Waarom ? "Omdat de breuk van 1054 tussen orthodoxen en katholieken de eerste grote kerkscheuring was. Eerst moet deze breuk worden hersteld, dan pas kunnen de scheuringen uit latere tijden, uit de tijd van de reformatie, terdege worden aangepakt. De orthodoxe Kerken zijn voor ons steeds volwaardige zusterkerken gebleven. Het huis is gescheurd, maar de fundamenten zijn gebleven. Op deze fundamenten moeten wij het éne huis herbouwen".

Met de Kerken uit de reformatie ligt het gesprek enigzins anders. Daar zijn ook de fundamenten geraakt. "En toch is er hoop voor de dialoog tussen katholieken en christenen uit de reformatie", aldus Bonny. Zo werd met lutheranen een overeenkomst bereikt over de Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer door de Rooms Katholieke Kerk en Lutherse Wereld Federatie
(31 oktober 1999)
: “Enkele theologische documenten uit de dialoog tussen katholieken en christenen uit de reformatie behoren tot de beste die de oecumenische beweging heeft voortgebracht.”

Zie ook:

Publicatiedatum: 14 januari 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam