• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heiligverklaring van Joseph Vaz

BRUSSEL (KerkNet/I.Media) – Paus Franciscus heeft woensdagmorgen voor een half miljoen gelovigen de Indiase missionaris Joseph Vaz, heilig verklaard. In zijn preek tijdens de Eucharistieviering in de hoofdstad Colombo benadrukte hij dat deze missionaris uit de zeventiende eeuw - die door zijn verkondiging en zijn leven vele mensen op weg heeft gezet naar het geloof - in staat was om de religieuze verdeeldheid te overwinnen, ten dienste van de vrede. Daarom kan hij ook een voorbeeld zijn voor de verzoening in het land, na de jarenlange burgeroorlog.

Volgens de Paus maakt Vaz duidelijk dat godsdienstvrijheid een fundamenteel mensenrecht is: "Ook vandaag nog zijn wij uitgenodigd om de weg van het evangelie te bewandelen en de evangelische boodschap van verzoening uit te dragen. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor God stelde hem open voor de liefde voor de naaste, ongeacht het ras, de overtuiging, de afkomst, de stand of de godsdienst." Franciscus zei nog dat oprechte verering voor God niet wordt uitgedrukt in discriminatie, haat of geweld, maar juist in het respect voor de waardigheid en de vrijheid van anderen en de inzet voor het welzijn van allen. Paus Franciscus bepaalde al in september dat de Indiase priester Joseph Vaz (1651-1711) zonder tweede wonder wordt heilig verklaard en dat deze heiligverklaring in Sri Lanka zelf zou plaatsvinden. Vaz werd in 1995, eveneens tijdens een Pausbezoek, door Paus Joannes Paulus II zalig verklaard.

Voorbeeld en vader van het geloof

Joseph Vaz werd in 1651 geboren in een dorp in de Indiase deelstaat Goa, een streek in India die gekerstend werd door het missioneringswerk van Franciscus Xaverius. In 1676 werd hij tot priester gewijd. Vaz stelde zich kandidaat voor verkondigingswerk in de voormalige Nederlandse kolonie Ceylon, die in 1972 werd omgedoopt tot Sri Lanka. Zijn missie vanaf 1687 was niet zonder gevaar, omdat het de katholieke priesters verboden was om te preken op straffe van gevangenisstraf en zelfs de dood. Joseph Vaz wist het vertrouwen te winnen van de boeddhistische koning. Hij verkondigde het evangelie in de plaatselijke talen en met groot respect voor de plaatselijke cultuur.

Door zijn verkondigingswerk gaf de Aziatische missionaris een belangrijke impuls aan de heropleving van het geloof in de Nederlandse kolonie. Vaz vermomde zich als arbeider en ging actief op zoek naar katholieken, waarbij hij het geloof verkondigde, de sacramenten bediende en hun kinderen doopte. In 1693 zorgde hij volgens de overlevering voor een heus mirakel, omdat zijn gebed na een periode van lange droogte voor regen zou hebben gezorgd. Ook cultureel was zijn verkondigingswerk belangrijk, omdat hij de liturgie opstelde in het Tamil en Singala, de twee belangrijkste talen in Sri Lanka. Mede dankzij die inculturatie van het geloof werd hij grondlegger van de katholieke Kerk in Sri Lanka.

Publicatiedatum: 14 januari 2015
Laatst bewerkt: 16 januari 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam