• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Raad van Europa moet zich blijven inzetten vrede, vrijheid en menselijke waardigheid

STRAATSBURG (KerkNet) – Paus Franciscus heeft de Raad van Europa dinsdag  Paus Franciscus - Toespraak
Inzet voor vrijheid, vrede en menselijke waardigheid
Tot de Raad van Europa - Straatsburg
(25 november 2014)
om zich onvermoeibaar in te zetten voor creatieve oplossingen die de verdeeldheid en het conflict in Europa op vreedzame wijze helpen overwinnen. De Paus werd bij aankomst onthaald door een delegatie met de Belgische premier Michel, vergezeld van de algemene secretaris van de Raad van Europa en de voorzitster van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Aansluitend hield de Paus zijn  Paus Franciscus - Toespraak
Inzet voor vrijheid, vrede en menselijke waardigheid
Tot de Raad van Europa - Straatsburg
(25 november 2014)
in het halfrond van de Raad van Europa.

Daarin benadrukte Paus Franciscus dat de vrede in vele delen van de wereld, door allerhande conflicten, met voeten wordt getreden. Impliciet verwijzend naar Oost-Oekraïne voegde hij eraan toe: "Ook in Europa blijven spanningen bestaan. Europa verlangt naar vrede, maar het valt zo gemakkelijk terug in de bekoringen van het verleden." De kerkleider herhaalde zijn eerder protest tegen een wegwerpcultuur en riep nogmaals op tot respect voor de menselijke waardigheid van vluchtelingen.

Paus Franciscus herinnerde eraan dat de Raad van Europa met een verdrag in Londen in 1949 werd opgericht, kort na de Tweede Wereldoorlog: "De vaders van Europa droomden er toen van om Europa opnieuw op te bouwen in een geest van wederzijdse dienstbaarheid. De weg naar vrede bestaat erin om de andere niet als een vijand te zien die moet bestreden worden, maar als een broeder die wij moeten verwelkomen. Vrede is een goed dat telkens opnieuw moet worden heroverd en dat waakzaamheid vereist."

"De Raad van Europa heeft de weg gekozen van de bevordering van de mensenrechten, en daarmee samenhangend de bevordering van de democratie en de rechtsstaat. Dat moet ook vandaag hoeksteen blijven voor de inzet van Europa voor vrede, vrijheid en menselijke waardigheid." De Paus maande Europese leiders aan om de droom van de stichters van Europa te blijven nastreven en zich te blijven inzetten voor het algemene welzijn. Voor zijn terugkeer naar Rome bracht hij nog een kort bezoek aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat verbonden is met de Raad van Europa en dat de Paus omschreef als 'het geweten van Europa'.

Zie ook: Paus Franciscus bezoekt Straatsburg

Publicatiedatum: 25 november 2014
Laatst bewerkt: 10 december 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam