• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus over de vereenvoudiging van de nietigverklaring van een huwelijk

Het is een “plicht uit rechtvaardigheid” zich uit te spreken over de geldigheid of nietigheid van een huwelijk dat bij de kerkelijke rechtbanken ingediend wordt, zegt Paus Franciscus die oproept de wachttijden te verkorten. Hij pleit er ook voor dat de procesvoering kosteloos zouden zijn. Vragen die recent door de Synode over het Gezin ter sprake werden gebracht en door een daartoe door de Paus opgerichte commissie onderzocht.

Paus Franciscus heeft woensdag 5 november de deelnemers aan een praktische opleiding in Kerkrecht, georganiseerd door de Kerkelijke Rechtbank, de Rota, in audiëntie ontvangen.

Gratis recht verlenen

Na een inleidend woord door de decaan van de Rota, Mgr. Pio Vito Pinto, richtte de Paus enkele woorden uit het hart en vroeg de deelnemers erover te waken dat de procesvoering voor nietigverklaring van een huwelijk niet zou gemengd worden “met zaken doen”.
Hij klaagt de “ergernis” aan, veroorzaakt door sommige leden van kerkelijke rechtbanken, zoals iemand die zowel het burgerlijk als kerkelijk proces wou voeren voor de prijs van 10.000 dollars: “Nee! Wanneer geestelijk en economisch belang met elkaar vermengd worden, komt het niet van God!”.
De Paus sprak over de voorstellen tot “kosteloosheid” van de procesvoering, die in de Synode over het Gezin (5-19 oktober) ter sprake kwamen: “De moeder de Kerk is zo edelmoedig dat zij gratis recht kan doen geschieden, zoals de mensen gratis door Jezus Christus gerechtvaardigd zijn”.

De duur en de logheid beperken

De leden van de Synode hebben eveneens hun wens uitgedrukt de procedures te versoepelen: het is een kwestie “van rechtvaardigheid voor degenen die wachten”, meent de Paus en hij betreurt “dat het jaren duurt voor men het vonnis kent”.
In die optiek heeft de Paus in augustus laatstleden een bijzondere commissie opgericht, belast met de bestudering van de hervorming van het kerkelijk huwelijksrecht: “sommige procedures duren zo lang en zijn zo log dat de mensen het opgeven”, betreurt hij.
De Paus gaf een voorbeeld uit het bisdom Buenos Aires, waar de interdiocesane rechtbank “15 bisdommen in eerste instantie” omvat, “waarvan het verst gelegen bisdom op 240 km ligt … Het is voor gewone mensen onmogelijk naar de rechtbank te komen: zij moeten de reis maken, werkdagen verliezen, plus de kosten … en dan denken zij: ‘God begrijpt me wel’, en zij doen gewoon verder, met een bezwaarde ziel”.

Plicht uit rechtvaardigheid en naastenliefde

De procesvoeringen voor de erkenning van de nietigheid van een huwelijk moeten dus “de lijn van de rechtvaardigheid” en “de lijn van de naastenliefde” volgen: “velen hebben een woord van de Kerk over hun huwelijkssituatie nodig … hetzij een ja of een nee, maar een rechtvaardig woord”.
“De moeder de Kerk moet gerechtigheid doen en zeggen: ja, het is waar, uw huwelijk is nietig - nee, uw huwelijk is geldig. Rechtvaardigheid is, dit uit te spreken, zodat zij zonder twijfels, zonder deze duisternis in hun ziel kunnen verdergaan.”

Toelichting bij deze woorden van de Paus

De kerkelijke rechtbanken hebben niet de macht een geldig sacramenteel huwelijk te “annuleren”, maar zij kunnen onderzoeken of een doorslaggevend element ontbrak om op het ogenblik van de viering effectief van een “sacrament” te kunnen spreken. Met andere woorden, zij onderzoeken of de sacramentele huwelijksband tussen de echtgenoten op het ogenblik van de viering is kunnen “ontstaan” of niet.
Een doorslaggevend element is bijvoorbeeld de vrijheid van toestemming of een bewuste en rijpe aanvaarding van de kenmerken van het huwelijk (zoals eenheid, onverbrekelijkheid, openheid voor het leven). Benedictus XVI heeft ook de kwestie aangehaald van het geloof van de verloofden. En nietig verklaringen evoceren ook het gebrek aan psychische rijpheid op het ogenblik van het huwelijk.

Vert.: Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 5 november 2014
Laatst bewerkt: 12 juli 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam