• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Charismatische Vernieuwing - van oecumene van het bloed tot lofgebed

De Paus benadrukt de oecumene van het bloed die de martelaren, die volgelingen zijn van Christus, vandaag ondervinden: “Voor de vervolgers zijn wij niet verdeeld, zijn wij geen lutheranen, orthodoxen, evangelische Christenen, katholieken … Wij zijn één! Voor de vervolgers zijn wij Christenen!”.
Vrijdag 31 oktober heeft Paus Franciscus de leden van de katholieke Fraterniteit van Charismatische Gemeenschappen (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, CFCCCF) ontvangen in de Paulus VI zaal.
Deze zijn van 30 oktober tot 2 november in Rome bijeen voor de 16e Internationale Conferentie over het thema: “Lofgebed en charismatische aanbidding voor een nieuwe evangelisatie”.

De oecumene van het bloed, een realiteit
De Paus nodigde hen uit “niet te vergeten dat de Charismatische Vernieuwing van nature oecumenisch is”, meer bepaald door de beoefening van de geestelijke oecumene: “samen bidden, samen verkondigen dat Jezus de Heer is en samen de armen in al hun vormen van armoede te hulp komen”.
Hij benadrukte ook de werkelijkheid die de oecumene van het bloed is: “Het Bloed van Christus, door vele christelijke martelaars in verschillende delen van de wereld vergoten, interpelleert vandaag tot en stuwt naar eenheid. Voor de vervolgers zijn wij niet verdeeld, zijn wij geen lutheranen, orthodoxen, evangelische Christenen, katholieken … Wij zijn één! Voor de vervolgers zijn wij Christenen!”
De Paus citeerde de Apocalyps: "De Geest en de bruid zeggen : ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ Wie dorst heeft kome” om te herinneren aan de zending van de Christenen, “de bruid klaar te maken voor de Bruidegom die komt: één enkele bruid” (Openb. 22, 17).

Wees niet bang voor de verschillen
“Wees niet bang voor de verschillen” want “uniformiteit is niet christelijk”, luidde de vermaning van de Paus die pleitte voor “eenheid in de verscheidenheid” met de paradox die eigen is aan de eenheid van de Kerk: “verscheiden maar één dank zij de Heilige Geest die eenheid schept in de verscheidenheid”.
“Eenheid is niet alles samen doen, noch op dezelfde manier denken, nog minder zijn identiteit verliezen”, preciseerde hij: “het is met vreugde de verschillende gaven erkennen en aanvaarden die de Geest aan ieder geeft en ze ten dienste stellen voor iedereen in de Kerk”. Het is “kunnen luisteren, de vrijheid hebben anders te denken en het te uiten. Met respect voor de ander die een broeder is”.
“De Kerk heeft de Heilige Geest nodig! Elke Christen heeft er in zijn leven nood aan zijn hart te openen voor de heiligende werking van de Heilige Geest die naar Jezus leidt. Ervaart u dit? Deel het dan met anderen!”, zei hij nog.

De inademing en uitademing van een Christen
De Paus mediteerde ook over het lofgebed, dat met de Charismatische Vernieuwing verbonden is, maar “het gebed van heel de Kerk” is. Het is de erkenning van de heerschappij van God over heel de schepping, die uitgedrukt wordt door dans, muziek en zang”, hiermee citeerde de Paus zijn homilie van 28 januari laatstleden.
Zoals de ademhaling twee tijden kent – inademing en uitademing – zo “voedt het geestelijk leven zich met het gebed door de Heilige Geest in te ademen, en manifesteert het zich in de zending … Inademing, is gebed, uitademing, de zending”.
Zoals "niemand kan leven zonder adem te halen", zo kan een Christen “niet als Christen leven zonder lofgebed/aanbidding en zonder zending”. Lofgebed “is de inademing die leven geeft, want het is vertrouwelijke omgang met God, die groeit door dagelijks te loven”.
“Loof de Heer altijd, hou er niet mee op, loof Hem steeds meer, zonder ophouden.” Zoals “het gebed tot de Maagd Maria” dat “nooit mag ontbreken”, zo ook het lofgebed: “als u samenkomt, loof de Heer!”, insisteerde de Paus.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org


Zie ook Paus roept chraismatici op tot eenheid in verscheidenheid

Publicatiedatum: 31 oktober 2014
Laatst bewerkt: 4 november 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam