• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus spreekt: dialoog geen vervanging van evangelisatie

Paus-emeritus Benedictus XVI zegt dat dialoog met andere religies geen vervanging kan zijn voor het verspreiden van het evangelie naar andere, niet-christelijke culturen.

Hij waarschuwde voor relativistische ideeën als "dodelijk voor het geloof". Hij zei ook dat de werkelijke motivatie voor missionair werk niet het groter maken van de Kerk is maar het delen van de vreugde Christus te kennen.

Zijn woorden verschenen als geschreven opmerkingen tot faculteitsleden en studenten van de Pauselijke Urbaanse Universiteit die valt onder de Congregatie voor de Evangelisatie. Aartsbisschop Georg Gänswein, prefect van het Pauselijke huishouden en persoonlijk secretaris van Paus-emeritus Benedictus, las de Paus Benedictus XVI - Emeritaat
De waarheid van religies en de ware religie
Bij de opening van de gerestaureerde aula van de Pauselijke Universiteit Urbaniana, gewijd aan Paus Benedictus XVI
(21 oktober 2014)
op 21 oktober voor op een ceremonie waarbij de vernieuwde aula van de universiteit gewijd werd aan de teruggetreden Paus.

"De verrezen Heer onderwees zijn apostelen en door hen zijn leerlingen in alle tijden, om zijn woorden naar de einden der aarde te brengen en uit alle volkeren leerlingen te maken", schreef Benedictus. "Maar is dat nog van toepassing", vragen velen binnen en buiten de Kerk zichzelf af. 'Zou het niet toepasselijker zijn als religies elkaar in dialoog ontmoetten en samen de wereldvrede dienen?' De tegenvraag is: 'Kan dialoog de zending vervangen?'"

"In feite denken velen vandaag dat godsdiensten elkaar zouden moeten respecteren en in hun dialoog een gezamenlijke kracht worden tot vrede. Volgens deze denkwijze wordt vaak als vanzelfsprekend aangenomen dat verschillende godsdiensten varianten van een en dezelfde werkelijkheid zijn", aldus Benedictus. "De waarheidskwestie, die oorspronkelijk de christenen meer dan welke andere ook motiveerde, wordt hier tussen haakjes gezet. Aangenomen wordt dat de authentieke waarheid over God uiteindelijk onbereikbaar is en dat je op zijn best het onzegbare met een waaier van symbolen kunt uitdrukken. Het afzien van waarheid schijnt realistisch en nuttig voor de vrede onder godsdiensten in de wereld."

"Het is echter dodelijk voor het geloof. In feite verliest het geloof zijn bindende karakter en zijn ernst, alles wordt teruggebracht door onderling inwisselbare symbolen, die slechts in staat zijn van veraf te verwijzen naar het ontoegankelijke mysterie van het goddelijke."

De Paus-emeritus schreef dat sommige religies, in het bijzonder "stamreligies" wachten "op de ontmoeting met Jezus Christus", maar dat deze ontmoeting "altijd wederzijds is. Christus wacht op hun geschiedenis, hun wijsheid, hun visie op de dingen". Deze ontmoeting kan ook nieuw leven geven aan het christendom, dat in zijn historische gebieden van herkomst vermoeid is geworden, aldus Benedictus.

"We verkondigen Jezus Christus niet om zoveel mogelijk leden voor onze gemeenschap te krijgen, en nog minder om meer macht te krijgen", aldus de Paus-emeritus. "We spreken over hem omdat we het als een plicht voelen de vreugde over te brengen die ons gegeven is."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Zie ook: Paus Benedictus XVI - Emeritaat
De waarheid van religies en de ware religie
Bij de opening van de gerestaureerde aula van de Pauselijke Universiteit Urbaniana, gewijd aan Paus Benedictus XVI
(21 oktober 2014)

Publicatiedatum: 23 oktober 2014
Laatst bewerkt: 5 februari 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam