• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ravenna document: Orthodoxen en katholieken voor het eerst eens over het Pausschap

(KerkNet/VIS/RadVat/LaCroix/Cathnews/Asianews) – Voor het eerst sinds het schisma van 1054 zijn katholieken en orthodoxen het eens over een gemeenschappelijke omschrijving van het pausschap. Toch blijven de meningsverschillen bestaan over de concrete invulling daarvan. Het Vaticaan en de orthodoxe Kerken publiceerden vandaag het slotdocument van de recente bilaterale gesprekken in Ravenna, waar de Russisch-orthodoxe delegatie al van bij aanvang opstapte wegens de aanwezigheid van de delegatie van de Estse orthodoxe Kerk. Het patriarchaat van Moskou is goed voor de helft van de 250 miljoen orthodoxen wereldwijd.

Tussen 8 en 15 oktober vond in Ravenna de vergadering plaats van de Gezamenlijke Internationale Commissie voor Theologische Dialoog. Gisteren werd bekend dat er Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Kerkelijke Communio, Conciliariteit en Gezag
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk (Ravenna Document van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
(14 oktober 2007)
is geboekt aangaande de betekenis van het primaatschap van de paus als opvolger van Petrus. De orthodoxe leden beschouwen de paus weliswaar als de eerste (protos) bisschop, maar erkennen niet zijn gezag over de universele Kerk. Hij wordt beschouwd als de ‘eerste onder gelijken’, maar niet als de opperherder die boven de overige bisschoppen staat. Het document erkent het universele karakter van het pausschap, maar erkent tevens de verschillen tussen Oost en West over de concrete invulling daarvan. Orthodoxen kunnen zich niet vinden in de idee van onfeilbaarheid van de paus en de manier waarop het primaatschap momenteel door de katholieke Kerk wordt ingevuld. Kardinaal Kasper, prefect van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, noemde het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Kerkelijke Communio, Conciliariteit en Gezag
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk (Ravenna Document van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
(14 oktober 2007)
in een gesprek met Radio Vaticaan “een doorbraak”. Tegelijk onderstreept hij dat het pad naar de hereniging met de orthodoxe Kerken nog lang is.

Grote Schisma van 1054
Het akkoord is een eerste stap op weg naar het grote ideaal van Benedictus XVI: de vereniging van de Latijnse (katholieke) en de Byzantijnse (orthodoxe) Kerk. Door het zogenoemde Grote Schisma scheurde de christenheid in tweeën, in Oost en West. Officieel dateert de kerkscheuring van 1054, maar ze bestond eigenlijk al veel langer. In 1965 werd het schisma, waarbij in 1054 wederzijdse banvloeken werden uitgesproken, door paus Paulus VI en patriarch Athenagoras I van Constantinopel Secretariaat voor eenheid der Christenen
Wederzijdse herroeping van de ex-communicatie van 1054 door Rome en Constantinopel
Gemeenschappelijke verklaring
(7 december 1965)
. Dat betekende echter niet dat de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken daardoor één werden.

Wantrouwen van Moskou
Hoewel de theologische geschillen nagenoeg zijn opgelost, bestaat er vooral bij de Oost-Europese orthodoxe patriarchaten nog steeds groot wantrouwen jegens de Katholieke Kerk. De positie van de paus blijkt nog altijd het grootste struikelblok te zijn. Moskou, het belangrijkste en het grootste patriarchaat (250 miljoen gelovigen), heeft zich ook in Ravenna opgesteld als de kritische derde. Voor de Russisch-Orthodoxe Kerk wijzen de verklaring van Ravenna niet principieel af, maar vonden het niet nodig het akkoord te ondertekenen. Wel liet het Moskouse patriarchaat weten het stuk intensief te zullen bestuderen.

De tekst van het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Kerkelijke Communio, Conciliariteit en Gezag
Ecclesiologische en Canonieke gevolgtrekkingen uit de Sacramentele Natuur van de Kerk (Ravenna Document van de Gezamenlijke Commissie voor Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk)
(14 oktober 2007)
is op deze site te vinden en is de weerslag van de discussies in de commissie en kan niet beschouwd worden als een uitspraak van het kerkelijk leergezag.

Publicatiedatum: 15 november 2007
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam