• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus, Charismatische Vernieuwing: "een groot orkest met slechts één dirigent, Jezus”

Het was een gebeurtenis zonder voorgaande, waarbij 55 landen vertegenwoordigd waren, met meer dan 50.000 personen, op de vooravond van deze zondag in het Olympisch Stadion van Rome. Paus Franciscus ontmoette er leden van de katholieke Charismatische Vernieuwing, die hun 37e samenkomst organiseerden.

Onthaal, gebed, zang, getuigenissen, gesprek, luisteren, de deelnemers brachten ongeveer 90 minuten met de Heilige Vader door - het orgelpunt van een samenkomst die deze zondagmorgen begon en tot maandagavond duurt. Ongeveer 1.000 priesters, 150 seminaristen, 350 religieuzen, 3.000 kinderen en adolescenten waren aanwezig. Onder de personaliteiten bevond zich pater Cantalamessa, prediker van het Pauselijk Huis en ambassadeur van de Vernieuwing in de wereld. De Heilige Vader maakte een afspraak met de leden van de Charismatische Vernieuwing voor hun jubileum in 2017 op het Sint-Pietersplein.

In een lange toespraak herinnerde hij eraan dat de katholieke beweging ontstaan is uit een wilsbeschikking van de Heilige Geest, als "een stroom van genade in en voor de Kerk". “U heeft de grote gave ontvangen van de verscheidenheid van charisma’s, een verscheidenheid die naar de harmonie van de Heilige Geest leidt, ten dienste van de Kerk.”

Jezus is de enige dirigent

"Wanneer ik aan u denk, zei de Paus, zie ik hetzelfde beeld van de Kerk maar op een bijzondere manier, ik denk ook aan een groot orkest waarin ieder instrument, iedere stem anders is, maar allemaal noodzakelijk voor de harmonie van de muziek." “De heilige Paulus zegt het ons. Dus, zoals in een orkest niemand kan denken belangrijker te zijn dan iemand anders. Niemand, zo benadrukt de Paus, kan zeggen ‘ik ben de dirigent’. U heeft evenals de hele Kerk, één enkele dirigent, één enkele Heer: Jezus.”

Gods genade kan niet gecontroleerd worden

Paus Franciscus riep de leden van de Vernieuwing op "erop te letten de vrijheid niet te verliezen die de Heilige Geest ons gegeven heeft". Hij waarschuwde tegen de gevaren die de beweging bedreigen: het gevaar van een “overdreven organisatie”, het gevaar “Gods genade te willen controleren” door te beslissen wie de doop in de Geest kan ontvangen en wie niet. “U deelt Gods genade uit, u heeft ze niet onder controle.”

In zijn toespraak erkende de Paus dat hij bij haar ontstaan niet veel van de beweging hield en de indruk had dat de Vernieuwing “een sambaschool” was. “Ik deelde hun manier van bidden niet maar nadien ben ik ze gaan leren kennen en heb ik begrepen hoeveel goed de Charismatische Vernieuwing aan de Kerk doet."

Oproep tot eenheid

De Heilige Vader wees vervolgens op wat hij van de Charismatische vernieuwing verwacht: “Ik verwacht van u dat u met iedereen in de Kerk de genade van de doop in de Heilige Geest deelt”. “Ik verwacht van u een evangelisatie door het woord Gods dat verkondigt dat Jezus leeft en dat Hij van alle mensen houdt.” “Ik verwacht dat u met al onze broeders en zusters van de andere Kerken getuigt van een spirituele oecumene.”

De Paus nodigde de beweging ook uit om naar de armen te gaan. En hij besloot zijn toespraak met een oproep tot eenheid: "zoek eenheid binnen de Vernieuwing, verdeeldheid komt van de duivel". “Vermijd interne ruzies, alstublieft. En laat u leiden door de Heilige Geest."

Deze katholieke beweging wil zich in een missionair perspectief plaatsen en de vernieuwing van de Kerk ondersteunen die Paus Franciscus begonnen is. De Paus kent de Charismatische Vernieuwing goed omdat hij er de hoofdbisschop van was in Argentinië. Door het accent op de genade van het doopsel te leggen en een relatie van persoonlijke vertrouwelijkheid met Christus te bevorderen, benadrukt de Charismatische Vernieuwing ook dat rede en hart, heiligheid en het broederlijk leven op mekaar afgestemd zouden zijn.

Toen in 1975 de beweging nog slecht gezien was, H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot het derde internationale congres van de katholieke charismatische vernieuwing
(19 mei 1975)
: “Waarom zou die ‘geestelijke vernieuwing’ niet een ‘kans’ voor de Kerk en de wereld kunnen zijn? En waarom, in dat geval, niet alle middelen te baat nemen zodat zij blijft ?”.

Vert.: Maranatha-gemeenschap
Bron: Zenit.org (Franstalig)

Publicatiedatum: 1 juni 2014
Laatst bewerkt: 4 november 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam