• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij de toespraak La nobile consuetudine

Op 12 december 1963 ging het pauselijk tribunaal van de Romeinse Rota volgens het bestaande gebruik bij het begin van zijn zittingsjaar op audiëntie bij de paus. Voor Paulus VI was het de eerste maal in zijn pontificaat, dat hij het tribunaal ontving. In zijn toespraak H. Paus Paulus VI - Toespraak
La nobile consuetudine
Tot de Romeinse Rota
(12 december 1963)
houdt de heilige Vader zich bezig met de huwelijksprocessen. die het grootste deel van de door de Rota behandelde rechtszaken uitmaken. In de toename van deze processen ziet de paus een bedenkelijk verschijnsel, dat wijst op een verslapping van het zedelijkheidsbesef, vooral met betrekking tot het aangaan van het huwelijk:

"Toch blijft het feit staan, dat sommigen het huwelijk ingaan met grote lichtvaardigheid, zonder de vereiste psychologische, geestelijke en godsdienstige voorbereiding, waardoor zij het heilige en verhevene van het hmvelijk verlagen tot een vernederend experiment, een gewaagd avontuur, als het al niet een verschrikkelijke mislukking wordt" H. Paus Paulus VI - Toespraak
La nobile consuetudine
Tot de Romeinse Rota
(12 december 1963)
, Het zeàclijkheidsbe6ef moet daarom opnieuw worden gewekt en worden versterkt, vooral bij de jonge mensen, die zich op het huwelijk voorbereiden H. Paus Paulus VI - Toespraak
La nobile consuetudine
Tot de Romeinse Rota
(12 december 1963)
. Dit zelfde besef moet ook de activiteit van het tribunaal beheersen H. Paus Paulus VI - Toespraak
La nobile consuetudine
Tot de Romeinse Rota
(12 december 1963)
en moet heel bijzonder de bij een hmvelijksproces betrokken partijen bezielen H. Paus Paulus VI - Toespraak
La nobile consuetudine
Tot de Romeinse Rota
(12 december 1963)
.

Bron: Ecclesia Docens 0712

Publicatiedatum: 12 december 1963
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam