• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: De duivel bestaat

De duivel bestaat, zelfs in de 21e eeuw: we moeten niet naïef zijn! zegt Paus Franciscus in zijn homilie op 11 april.

Tactiek van de duivel

“Wij worden allemaal bekoord, want de wet van het geestelijk leven, ons christenleven, is een strijd. Omdat de prins van deze wereld – de duivel – onze heiligheid niet wil, hij wil niet dat wij Christus volgen. Iemand van u zou misschien kunnen zeggen: maar vader, u bent echt oud: in de 21e eeuw over de duivel spreken! Doch, weet u, de duivel bestaat! De duivel bestaat. Zelfs in de 21e eeuw ! En laat ons niet naïef zijn! We moeten uit het Evangelie leren hoe tegen hem te strijden.”

De Paus wijst naar het voorbeeld van Jezus Christus: “Het leven van Jezus was een strijd. Hij is gekomen om het kwaad te overwinnen, om de prins van deze wereld, de duivel te overwinnen”: de duivel “heeft Jezus dikwijls bekoord en Jezus heeft in Zijn leven bekoringen gekend” en “vervolging”. Gedoopten, “wij die Jezus willen volgen”, “wij moeten deze waarheid goed kennen”.

“Ook wij worden bekoord, ook wij zijn het voorwerp van aanvallen van de duivel, omdat de geest van het kwaad onze heiligheid niet wil, ons christelijk getuigenis niet, hij wil niet dat wij volgelingen van Jezus zijn. En wat doet de geest van het kwaad door middel van zijn bekoringen, om ons weg te houden van de weg van Jezus?”

De Paus beschrijft “drie kenmerken” van wat men “de tactiek van de duivel” zou kunnen noemen: “De bekoringen van de duivel hebben drie kenmerken en wij moeten ze kennen om niet in zijn valstrik te lopen. Wat doet de duivel om ons weg te houden van de weg van Jezus? De bekoring begint zacht, maar neemt toe, voortdurend. Ten tweede, zij groeit en besmet iemand anders, zij zet zich op anderen over, zij probeert gemeenschappelijk te zijn. En uiteindelijk, rechtvaardigt zij zich om de ziel gerust te stellen. Zij groeit, besmet en rechtvaardigt zich”.

Een bekoring is verleidelijk

De eerste bekoring van Jezus “lijkt bijna op verleiding”: de duivel zegt tot Jezus zich van de Tempel naar beneden te werpen zodat iedereen zou zeggen: Hij is de Messias!”.

Bij Adam en Eva, dezelfde bekoring: “verleiding”. De duivel “spreekt bijna alsof hij een geestelijke leider is”. “Wanneer men de bekoring afwijst, groeit zij en komt nog sterker terug”.

Jezus “zegt het in het Evangelie van Lucas: wanneer de duivel afgewezen wordt, dwaalt hij rond op zoek naar mededingers en komt met deze bende terug”: dus de bekoring “groeit ook door er anderen in te betrekken”. Dat is wat “met Jezus gebeurde”: “de duivel betrekt er Zijn vijanden in” en wat een “een straal water leek, een straaltje, kalm, wordt een vloed”.

De bekoring “neemt toe en besmet”, hernam de Paus en tenslotte “rechtvaardigt ze zichzelf”: wanneer Jezus in de synagoge predikt, halen Zijn vijanden Hem onmiddellijk neer: “Maar dat is de zoon van Jozef, de timmerman, de zoon van Maria! Nooit naar de universiteit geweest! Met welk gezag spreekt hij dan? Hij heeft niet gestudeerd!”. Geleidelijk “zet de bekoring iedereen op tegen Jezus” en het hoogtepunt, “het sterkste punt in de rechtvaardiging, is die van de hogepriester”: weet ge dan niet dat het beter is dat één enkele man sterft om het volk te redden?”.

De bekoring tijdig halt toeroepen

De Paus gaat over naar voorbeelden om deze bladzijde uit het Evangelie te actualiseren: “Wij hebben een bekoring die toeneemt: zij groeit en besmet de anderen. Denken we bijvoorbeeld aan roddelpraat; ik ben een beetje jaloers op deze of die persoon, en aanvankelijk voel ik die jaloezie alleen van binnen, daarna voel ik de behoefte om ze te delen en ga ik het aan iemand zeggen: maar hebt ge die persoon gezien? ... en ik probeer het uit te vergroten en iemand anders aan te steken, en nog iemand ... Dat is het mechanisme van geroddel en daar worden wij allemaal toe bekoord! Misschien ontsnapt iemand eraan, als hij heilig is, maar ik werd er ook door bekoord! Het is een dagelijkse bekoring. Zo begint ze, zachtjes aan, als een straaltje water. Ze wordt groter door besmetting en uiteindelijk rechtvaardigt men zichzelf”.

Daarom beveelt de Paus aan tot waakzaamheid “wanneer wij in ons hart iets voelen dat uiteindelijk iemand zal vernietigen”: “laten wij ervoor opletten want als wij het straaltje water niet tijdig stoppen en het groter wordt en besmettelijk, zal het een vloed worden die ons uiteindelijk ons kwaad zal doen rechtvaardigen” door te zeggen dat “het beter is dat één enkele mens sterft voor het volk”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 11 april 2014
Laatst bewerkt: 1 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam