• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Christenleven op smaak gebracht met olie van de vervolging

De Paus heeft gebeden voor de talrijke martelaren van vandaag, bestraft en vervolgd alleen voor het feit dat zij een Bijbel hebben of een kruisteken maken.
Voor Paus Franciscus staat het vast: “Vandaag zijn er meer martelaars dan in de eerste tijd van de Kerk”. Herhaaldelijk heeft de Paus deze toestand in zijn homilieën of toespraken aangeklaagd. Ook dinsdag nog, betreurde hij deze constante factor in het leven van de christenen.

Van de gevangenneming van Petrus tot het martelaarschap van Stefanus en tot alle broeders, opgesloten in kampen van nazi’s en communisten, tot de martelaars van de moderne tijd, bestraft alleen voor het feit dat zij een Bijbel hebben of een Mis opdragen, zoals dat dagelijks gebeurt in Afrika en het Midden Oosten – van toen tot nu, is er nooit een moment geweest in de geschiedenis dat volgelingen van Christus geen vervolging geleden hebben. En de Paus legde uit dat dit allemaal gebeurt omdat “het kruis de christelijke weg is, altijd”: het kruis is het onderscheidingsteken dat Christus Zijn leerlingen heeft nagelaten en de consequentie van de verkondiging en het getuigenis van het Evangelie.

Dat legt Jezus uit aan Petrus die, zoals het Evangelie van vandaag verhaalt, Hem vraagt wat degenen zullen ontvangen die alles achtergelaten hebben om Hem te volgen. “Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters,moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud”, antwoordt de Meester. Een antwoord dat Zijn “edelmoedigheid” aantoont, maar dat in de oren van Petrus dubbelzinnig klinkt: dan zou “Jezus navolgen”, “een mooie commerce zijn” waardoor men het honderdvoud kan winnen.
Daarom zegt Christus onmiddellijk daarop, dat er naast deze “schadevergoeding” ook vervolging zal zijn. “Alsof Hij zegt: ja, ge hebt alles achterlaten en ge zult die vele dingen hier op aarde ontvangen, doch met vervolging! Zoals salade die op smaak gebracht wordt met olie van de vervolging: altijd!”. “Het is de winst van de christen en de weg van wie Jezus wil volgen, omdat het de weg is die Hij zelf gegaan is: Hij werd zelf vervolgd! Het is de weg van de verlaging. Wat Paulus tot de Filippenzen zegt: Hij heeft zich verlaagd. Hij is mens geworden en heeft zich verlaagd tot de dood, tot de dood op het kruis. Dat is precies de toon van het christenleven”.

Trouwens in Zijn Bergrede noemt Jezus vervolging een zaligheid : "Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt en vervolgt omwille van Mijn Naam”. “Onmiddellijk na de komst van de Heilige Geest, begonnen de apostelen te prediken en zijn de vervolgingen begonnen” en ze duren voort tot op vandaag, in 2014. De reden is duidelijk, pijnlijk: “De wereld verdraagt de Godheid van Christus niet. Zij verdraagt de verkondiging van het Evangelie niet. Ze verdraagt de zaligsprekingen niet. En zie daar de vervolging: door woorden, laster, al wat in de eerste eeuwen over de christenen gezegd werd, eerroof, gevangenis ...”.
Het historisch geheugen is echter kort: wij kunnen ons de geschiedenissen van de eerste martelaars herinneren dank zij verhalen uit de geschiedenisboeken van de Kerk, maar “wij vergeten gemakkelijk” alle christenen van “60 jaar geleden, in kampen, in gevangenissen van nazi’s, van communisten”, bemerkte de Paus. Zij zijn “talrijk”, “vervolgd”, “omdat zij christen zijn”.

Het is niet mogelijk te zeggen "vandaag hebben wij meer cultuur en die dingen bestaan niet meer". “Zij bestaan”, insisteerde de Paus, "en ik zeg u dat er vandaag meer martelaars zijn dan in de eerste tijd van de Kerk".
Zoveel broeders en zusters “die van Jezus getuigen” en “veroordeeld zijn omdat zij een Bijbel hebben”, die “geen kruisteken mogen maken!”, gelovigen die “niet naar de Mis kunnen gaan omdat het verboden is”. Zo dikwijls “komt een priester in het verborgene en doen de mensen alsof ze samen aan tafel zitten voor een tas thee, en daar wordt de Mis gedaan omdat ze zo niet gezien worden”.

“Dat is de weg van Jezus”, legt de Paus uit, een weg die troosteloos lijkt maar die integendeel vreugdevol is want “de Heer beproeft ons nooit boven onze krachten”. Trouwens, “het christenleven is geen commercieel voordeel, geen carrière, het is gewoon Jezus navolgen”. En wanneer wij Jezus volgen, “is dat hetgeen gebeurt”. Maar dan moet men zich afvragen, “of wij het verlangen hebben moedig te zijn in ons getuigenis voor Jezus”. Het zal ons ook goed doen te denken “aan al onze broeders en zusters die vandaag niet samen kunnen bidden, omdat zij vervolgd worden, die geen Evangelie of Bijbel kunnen hebben, omdat zij vervolgd worden”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook Overzicht samenvattingen van dagelijkse kleine homilieën van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 4 maart 2014
Laatst bewerkt: 10 maart 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam